• Innovatieprijs voor bijzonder brandveiligheidproject<br />
06 mei 2010
06 mei 2010

Innovatieprijs voor bijzonder brandveiligheidproject

 

 

Chapeau: Innovatieprijs Brandveiligheid voor �Geen nood bij brand'

Kop: Bijzondere bedrijfshulpverlening

Het project �Geen nood bij brand! Veiligheid in de zorg� heeft de Innovatieprijs Brandveiligheid 2010 gewonnen. Het winnende project is opgezet door de brandweer van Hulpverlening Gelderland Midden, Siza Dorp Groep in Arnhem en de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving. Het project is gerealiseerd om veiligheidbewustwording in zorginstellingen te verbeteren.

Het project is niet vanuit regels, maar vanuit risicodenken gerealiseerd, aldus de jury, die het daarnaast sterk vindt dat het laat zien dat je niet alleen op technisch vlak kan innoveren, maar juist ook op de component �mens�. SBR, kennisplatform voor de bouw, schrijft de prijs jaarlijks uit voor het meest vernieuwende idee van risicobenadering voor brandveiligheid in de bouwwereld. Het uitgangspunt is dat brandweer, zorginstelling en cli�nt tijdens een veiligheidsexpeditie samen kijken of een gebouw brandveilig is. Projectleider Fedde Makkinga: �We geven inzicht in de risico�s, in plaats van dat de brandweer in uniform binnenwandelt, technische tekorten constateert en dreigt met een boete als de problemen niet worden opgelost.�

Wat is de aanleiding geweest om met dit project te starten?

�De situatie van het Dorp in Arnhem, dat aan verscherpte veiligheidsregels moest voldoen, terwijl het voor een groot deel gesloopt ging worden. Maar ook de rampen in Enschede en Volendam, waar aangescherpte regelgeving nu van kracht is. En wat te denken van de gezondheidzorg? Ik heb dertig jaar in die sector gewerkt, waarvan vijftien jaar als facilitair manager. Dus ik ken de pijnpunten. Bovendien waren er ook in Arnhem problemen en dit was voor mij genoeg aanleiding om aan allerlei lokale organisaties te vragen om van de minder zelfredzame mensen in kaart te brengen wat hun beperkingen zijn richting de brandweer.

Zorginstellingen zijn in principe veilig en hebben allemaal bedrijfshulpverleners in dienst. De 24-uurs economie en de vele parttimers maken het echter moeilijk om continue bijgeschoolde bhv�ers op de werkvloer te hebben. De brandweer controleert en wijst op ondeugdelijke situaties, die ter plaatse moeten worden aangepakt. Dat kost de instelling meestal � onverwachts � veel geld. In de nieuwe situatie zijn er drie partijen die met elkaar een samenwerkingsverband zijn aangegaan: de leidinggevenden van de zorginstelling, de cli�nt of bewoner/gebruiker en de brandweer.�

En daarbij heeft iedereen zijn of haar eigen inbreng?

�Ja. Na een uitgebreid gesprek met onder meer de facilitair manager, gaan de drie partijen door het pand en registreren ze samen veilige en onveilige situaties. Dat doen ze aan de hand van een van tevoren opgestelde checklist. Brandweermensen moeten daarbij met andere ogen kijken naar de zelfredzaamheid van de bewoners van de zorginstelling. Zij dienen zich bewust te worden van hoe het is om gehandicapt te zijn. Om een voorbeeld te noemen: als je blind bent, heb je niets aan een bordje met uitgang erop. En brandwerende deuren zijn uitstekend, maar ze gaan vaak erg zwaar open. Als je in een rolstoel zit, kan dat een probleem zijn.

Na de veiligheidsexpeditie worden de bevindingen besproken. Er wordt een verslag gemaakt, voorzien van foto�s, notities en waarderingen. In overleg met de leidinggevenden in de instelling, kan de brandweer vervolgens met verbeteringen komen. Het project vraagt van het management dat er aandacht is voor brandveiligheid voor cli�nten en gebruikers. Regels moeten tegen het licht worden gehouden, waarbij de betrokkenen zich moeten afvragen of ze wel re�el en haalbaar zijn voor de instelling. En eventuele oplossingen moeten ook daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de (brand)veiligheid.�

Het gevolg is een bijzondere manier van bedrijfshulpverlening?

�De samenwerking tussen de brandweer en zorginstellingen komt tot uiting in de zogeheten e-learningmodule van NIVEO. Hierin ziet een instelling haar eigen gebouwen en situaties vertaald in een e-learningprogramma, met een paar, redelijk simpele, voorbeelden. Daarmee kan iemand zich elk moment van de dag de veiligheid van het gebouw eigen maken en weet hij hoe hij moet handelen bij een calamiteit. Aan de hand van een aantal praktische scenario�s, die geregeld voorkomen, moeten er bepaalde stappen worden genomen. Het is als het ware een digitale cursus, waarin je leert om met verschillende situaties om te gaan.�

Het meeste leer je echter toch uit de gesprekken met de mensen van de instellingen?

�We hebben een veiligheidsexpeditie gedaan in een instelling met kinderen met autisme. Daar werd gevraagd: 'Stel dat er nu wat gebeurt, wat ga je dan doen?' 'Nou', zegt die jongen, 'het eerste dat ik ga doen, is mijn schoenen aantrekken. Dus ik ga naar boven. Want ik mag niet zonder schoenen naar buiten!' De brandweerman viel zowat van zijn stoel: 'Dat kan toch helemaal niet. Als er brand uitbreekt, moet je weg!' Die jongen had echter geleerd, dat hij eerst zijn schoenen moest aantrekken, voordat hij naar buiten mocht. De instelling heeft de kinderen dus moeten vertellen dat, als er een (brand)alarm gaat, ze alles uit hun handen moeten laten vallen en naar de verzamelplaats moeten komen. Dat zijn dingen die je niet in regelgeving of instructies kunt �pakken�. Die komen op deze manier, in een gesprek, naar voren.'

Je bent dus veel meer aan de preventieve kant bezig?

�Het is een nieuwe manier van aanpak: dus niet controlerend en handhavend, maar meer voorbereidend en informerend. Het is een ander idee van risicobenadering voor brandveiligheid in de bouwwereld. Allereerst in de zorg, maar eigenlijk ook in andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan het Geldredome, hierin wordt niet alleen gevoetbald door Vitesse, maar vinden ook geregeld concerten plaats. �Geen nood bij brand� is hier ook uitstekend toepasbaar. Evenals op scholen of in kantoorgebouwen.�

Een gezondheidszorginstelling is zich zodoende dus bewust van mogelijk gevaarlijke situaties in haar gebouw?

�Inderdaad. Daar maakt ze beleid op, zodat ze niet voor onverwachte en dure oplossingen komt te staan, als de brandweer komt controleren. En aan de andere kant weet de brandweer dat de instelling aandacht heeft voor veiligheid en dat medewerkers op de hoogte zijn van maatregelen die moeten worden genomen bij calamiteiten.�

Wat is de uiteindelijke doelstelling van het project?

�We hopen dat de instellingen, als we ze volgens de hiervoor beschreven methode pakweg drie keer hebben laten zien hoe het kan, het van ons overnemen. Zodat ze het het volgend jaar, op hun eigen manier, kunnen doen. Dus volgens een van te voren bepaalde checklist de veiligheidsexpeditie lopen en naar aanleiding van de eigen, gerichte zorgvragen, een plan van aanpak maken.�

Is het de bedoeling dat er een soort keurmerk komt?

�Daar streven we niet naar. Wat we veel belangrijker vinden, is dat brandveiligheid wordt opgenomen in het beleid van een instelling. Zij moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Deze manier van bedrijfshulpverlening is daartoe een prima aanzet. En we willen graag samenwerken met andere brandweerkorpsen, zodat ons project en de werkwijze die daarin wordt gehanteerd, ook zijn weerklank krijgt in andere regio�s.�

Willem-Jan Schampers

Streamer: Instellingen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

Foto's:� Hulpverlening Gelderland Midden

FOTO 3:

Ook de goede zaken worden vastgelegd, zoals een vrije doorgang.

BESTAND 1:

Een nooduitgang die uiteindelijk niet dienst kan doen waarvoor hij is bedoeld.

 

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’