• Installateurs krijgen adviserende rol<br />
16 november 2011
16 nov 2011

Installateurs krijgen adviserende rol

De focus in de bouwsector verschuift de laatste tijd van nieuwbouw naar renovatie en onderhoud. Dat heeft gevolgen voor de rol van installateurs. Hun adviserende rol wordt groter en ze hebben meer invloed op de keuze voor leveranciers en producten. Dat blijkt uit onderzoek van BouwKennis.

Het renovatiesegment is voor de bouwkolom belangrijker geworden. Door de recessie is de nieuwbouw gestagneerd, waardoor het werk voor bouwpartijen hierin afneemt. En als een markt niet meer rendabel is, zullen bedrijven zich indien mogelijk heroriënteren om het hoofd boven water te houden. De focus van de bouwsector ligt daardoor meer op het renovatie dan op nieuwbouw. Dat geldt zowel voor de woningbouwmarkt als de utiliteitsbouwmarkt.

Verder zien marktpartijen een groeiende aandacht voor energiezuinigheid. Op het gebied van duurzaamheid valt er nog veel te halen bij de bestaande gebouwenvoorraad in de woning- en utiliteitsbouw. Bouwpartijen verruimen hun blikveld en richten zich vaker op renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Een van de gevolgen van die verschuiving is dat de rol van marktpartijen, waaronder die van installateurs, verandert. Zo zegt ruim de helft van de E-installateurs dat hun adviserende rol groter is bij renovatie- en onderhoudswerkzaamheden dan bij nieuwbouwwerkzaamheden. Liefst 61 procent van de W-installateurs zegt dit, 4 procent is het er zelfs zeer mee eens.

Een verklaring daarvoor is dat bij nieuwbouw veelal de architecten, aannemers en installatieadviesbureaus om advies wordt gevraagd, aldus de onderzoekers. In het traditionele nieuwbouwproces is de installateur nog altijd vaak pas aan het einde van het proces terug te vinden. De afstand tussen de opdrachtgever en de installateur is groot. Nieuwe aanbestedings- en bouwvormen bieden de installateurs echter de kans om eerder in het proces hun stempel te drukken. Omdat de installatiequote in gebouwen sterk is toegenomen, is dit ook steeds vaker een vereiste voor een efficiënt bouw- en onderhoudsproces.