• <font size=Integrale beveiliging in Deurnes ziekenhuis
    " >
08 mei 2007
08 mei 2007

Integrale beveiliging in Deurnes ziekenhuis

Chapeau: Interactie tussen branddectie, toegangscontrole en videobewaking

Intro:

De gebouwen van het O.L.V. Middelares -Ziekenhuis in Belgisch Deurne worden sinds enkele jaren grondig gerenoveerd. Het ziekenhuis, opgericht in 1958, was niet alleen aan vernieuwing toe, maar de gestage groei maakte ook een uitbreiding van de faciliteiten noodzakelijk. Eén van de elementen die bij de renovatieplannen een hoofdrol speelde, was de beveiliging. Uitgangspunt daarbij was een integrale invoering.

In overleg met Studiebureau De Klerck besloot de technische staf van het ziekenhuis om in zee te gaan met VSK Electronics. Het uiteindelijke resultaat van het project mag gezien worden, stelt Jo Claes, hoofd van de technische dienst, tijdens een rondleiding langs de verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

De samenwerking van het ziekenhuis met VSK Electronics dateert eigenlijk al van in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het uit verschillende vleugels bestaande hospitaal schakelde in die tijd het bedrijf in voor de eerste beveiligingscentrale in de zogenaamde A-vleugel. Sedertdien hebben beveiligingssystemen een belangrijke evolutie doorgemaakt. O.L.V. Middelares wilde graag samenwerken met een partner die up-to-date en toekomstgerichte beveiligingsoplossingen kon aanbieden. Gezien de positieve ervaringen in het verleden, maar vooral omwille van het aanbod van een integrale oplossing voor toegangscontrole, inbraakbeveiliging, domotica, videobewaking en branddetectie, werd genoemd bedrijf uitgekozen.

Comfort.

Uiteraard is de eerste doelstelling bij de implementatie van een security-systeem, de beveiliging van patiënten, medewerkers en het high-tech materiaal dat aanwezig is op alle afdelingen van het ziekenhuis. De beveiliging mag echter niet ten koste gaan van het comfort en daarom werd van bij het begin een aantal uitgangspunten vooropgesteld.

Vooraleer van start te gaan hebben we onze uitgangspunten opgesomd, benadrukt Jo Claes. Het hoofd van de technische dienst van het ziekenhuis onderstreept het belang van de modulariteit van het security systeem: 'Aangezien we hier geconfronteerd werden met verschillende bouw- en renovatiefases, diende ook het bestaande beveiligingssysteem stapsgewijs vervangen te worden door het nieuwe', aldus Claes. De oplossing was dan ook de keuze voor een systeem bestaande uit verschillende modules met de nodige elektronische intelligentie die zowel autonoom als in netwerk kunnen werken.

Ingevoerd werd één universele badge die medewerkers kunnen gebruiken voor diverse doeleinden, van het verlenen van toegang tot de registratie van maaltijden in het restaurant. Jo Claes: 'In het systeem zijn de tijdroosters en toegangsrechten geprogrammeerd. Op het moment dat iemand zich via zijn badge aanbiedt, krijgt hij dus toegang. Of niet. Daarnaast zijn andere functies mogelijk zoals betaling in restaurant, parkeren enzovoorts'.

Afscheiding

Het toegangscontrolesysteem functioneert niet alleen aan alle buitendeuren en belangrijke doorgangen binnen, maar activeert tevens de offline deuren. 'Ik wilde de mogelijkheid om on- en offline toegangscontrole te combineren VSK Electronics kwam met een elegante oplossing voor toegangscontrole van online en offline deuren. De geïntegreerde oplossing waar de Mifare-badge zowel op de online lezers van de centrale als op het offline-systeem gelezen worden. Wijzigingen van toegangsrechten voor de offline deuren worden als een virus via de badges verspreid.

Om de investering in de peperdure toestellen van de oogkliniek nog doeltreffender te beschermen, werden de mogelijkheden van de multi applicatie beveiligingscentrale FOXnet optimaal benut . De integratie van toegangscontrole en inbraakbeveiliging staat garant voor de beveiliging van deze vleugel. De nooddeuren in het hele ziekenhuis worden gesloten gehouden en bewaakt door het toegangscontrolesysteem. Bij een brandalarm volgt onmiddellijk een automatische vrijgave van al deze nooduitgangen door de centrale.

'Voordien werden we regelmatig geconfronteerd met ‘ongewenst bezoek’ dat via de nooduitgangen onrechtmatig het ziekenhuis betrad of verliet. Dankzij de optimale combinatie van brandveiligheid en inbraakbeveiliging met het nieuwe systeem is dat probleem voortaan verleden tijd.'

Beeldregistratie

Aan de hoofdingang, ter hoogte van de slagbomen, in de parkeerzone, op de spoedafdeling en nog vele andere (strategische) plaatsen werden analoge camera’s geplaatst met digitale registratie op het videosysteem. 'Op de bezoekersparking beschikken we over een automatisch betaalsysteem. De camera’s hier moeten het misbruik en/of het verkeerde gebruik dat we vroeger regelmatig vaststelden, voorkomen en registreren', aldus Claes.

'De camera’s op de spoedafdeling moeten in combinatie met de elektronische bewaking van de deuren, het probleem van agressie mee helpen opvangen. Daarmee worden drukke, stedelijke ziekenhuizen als het onze onvermijdelijk geconfronteerd. Om onze medewerkers efficiënt te beschermen en het in- en uitlopen onder controle te houden, verloopt de toegang tot de spoedafdeling uitsluitend via de balie. Hier aan het onthaal heeft men trouwens zicht op alle camerabeelden én bevindt zich het overzichtspaneel met touchscreen voor de branddetectie doorheen het ziekenhuis.'

Voor de branddetectie werd geïnvesteerd in verschillende centrales met honderden detectoren . De centrales werden gekoppeld aan het Building Management System van het O.L.V. Middelares, waarbij wel een duidelijke opsplitsing werd gemaakt tussen branddetectie en technische alarmen. In het ziekenhuis werden de nieuwste detectoren met ‘Flat Response’-technologie geintroduceerd voor rookdetectie die even gevoelig zijn voor witte als voor zwarte rook.

'Wat betreft brandbeveiliging vormde de grote glazen koepelruimte waar ons restaurant/cafetaria is ondergebracht, een echte uitdaging; met het hoge, onregelmatig gevormde dak volledig in glas was de doeltreffende installatie van branddetectoren geen sinecure. Toch is men daar met een combinatie van lineaire ‘beam’ detectoren en reflectoren helemaal in geslaagd. Door het concept van het werken met subcentrales kon ook de implementatie van de brandbeveiliging geleidelijk worden doorgevoerd. Zowel aan de receptie als op de spoedafdeling bevinden zich panelen met eenvoudige touchscreen-uitlezing.

Jo Claes besluit, terwijl hij ondertussen telefonisch op de hoogte wordt gebracht dat zojuist toch maar weer iemand heeft geprobeerd het slagboomsysteem op de parking te omzeilen: 'Al onze nieuwe beveiligingssystemen maken gebruik van ons datanetwerk. Hierdoor is de installatie vereenvoudigd en de interactiviteit tussen toegangscontrole, videobewaking, inbraakbeveiliging en branddetectie optimaal. Een overzicht van alarm, incidenten en videobeelden kunnen door onze technische staf van om het even welke pc geconsulteerd worden'.

Fotobijschriften: de groei van het Deurnes ziekenhuis maakte renovatie en uitbreiding noodzakelijk.

Veel bewegingen in het ziekenhuis worden digitaal geregistreerd.