• Integrale inspectie vastgoed<br />
29 juni 2011
29 jun 2011

Integrale inspectie vastgoed

Den Haag laat haar gemeentelijk vastgoed inspecteren door de advies- en ingenieursbureaus DHV en RPS.  Het betreft een integrale inspectie van 44 gebouwen volgens de recentelijk door de Rijksgebouwendienst ontwikkelde BOEI®-methodiek. Hierbij wordt gekeken naar brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving voor gezondheid en welzijn. Ronald Poots, manager Gebouwen en Installaties bij de gemeente Den Haag: ‘Wij hebben gekozen voor RgdBOEI omdat de integraliteit van deze methodiek past binnen het vastgoedbeleid van de gemeente Den Haag en het een belangrijke bijdrage levert aan de verdere professionalisering van ons technische vastgoedbeheer’, aldus Ronald Poots, manager Gebouwen en Installaties bij de gemeente Den Haag. Een geïntegreerde inspectiemethode genereert periodiek consistente en eenduidige informatie. Verschillende soorten maatregelen wordt qua belang en risico onderling vergelijkbaar gemaakt en afgewogen. De komende vier maanden zal 180.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) in beeld worden gebracht en de bijbehorende meerjarenonderhoudsplannen en adviesrapportages worden opgesteld.