• Integriteitscode
24 juni 2009
24 jun 2009

Integriteitscode

Een overheidsorganisatie moet open en integer zijn, het goede voorbeeld geven en op een behoorlijke manier met mensen omgaan. Dat staat in een code met de beginselen voor goed openbaar bestuur die het kabinet vorige week als brochure aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De code gaat ook naar de besturen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Volgens het kabinet moeten de beginselen bijdragen aan het vertrouwen van mensen in de overheid. De code komt niet in de plaats van huidige wetten en regels, maar doet 'een moreel beroep op de overheid om zich goed te gedragen'. Het kabinet hoopt dat overheden de beginselen vertalen naar hun eigen praktijk, al zijn ze daartoe niet verplicht.