• <font size='Je moet je afvragen of hard copy telkens nodig is'" >
17 oktober 2007
17 okt 2007

'Je moet je afvragen of hard copy telkens nodig is'

Kader: Weekblad Facilitair & gebouwbeheer besteedt wekelijks aandacht aan een kwestie die in het brandpunt van de belangstelling staat. Deze keer: bedrijven gaan roekeloos om met papierafval.


INTRO

Bedrijven gaan achteloos om met papierafval en stellen zich zodoende bloot aan de risico's van identiteitsfraude. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Fellowes in samenwerking met Van Gansewinkel en SBV Forensics. Wat kunnen organisaties doen om het misbruik van fraudegevoelige informatie te voorkomen?Paul Korremans, trendwatcher informatiebeveiliging:'De resultaten van het onderzoek komen bekend voor. Facilitair managers zien er, over het algemeen, op toe dat afval gescheiden wordt afgevoerd. Maar het afvalpapier bevat informatie waarmee de organisatie, klanten, maar ook aandeelhouders ernstig benadeeld kunnen worden. Jaarlijks wordt er voor drie miljard euro gestolen door misbruik te maken van persoonsinformatie! De Wet Bescherming Persoonsgegevens eist dat er organisatorische en technische maatregelen worden genomen om privacy-gegevens te beschermen. Papier onbeschermd afvoeren via een externe archiefvernietiger is in strijd met de wet. Men dient dit zelf of onder toezicht te vernietigen. Indien dit laatste het geval is, dient er een specifieke 'verwerker-overeenkomst' aanwezig te zijn. De praktijk is echter dat organisaties het papier op 'goed vertrouwen' meegeven. Het College Bescherming Persoonsgegevens, dat toeziet op naleving, kan per overtreding een behoorlijke geldboete opleggen. Daarnaast kan de publieke opinie er voor zorgen dat een organisatie ernstige imagoschade oploopt.'Ronald Eygendaal, voorzitter vakgroep informatiebeveiliging van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland:'EMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’