• Kantoren steeds vaker omgebouwd tot appartement<br />
28 september 2011
28 sept 2011

Kantoren steeds vaker omgebouwd tot appartement

In de eerste helft van dit jaar is de opname van kantoren gestegen. Dit is het gevolg van bestemmingsveranderingen waarbij steeds meer kantoren worden omgebouwd tot appartementen. Kantooreigenaren wachten niet langer op een nieuwe huurder en geven een andere bestemming aan hun pand, zo blijkt uit een rapport van ING.

In de eerste zes maanden van 2011 werd er voor 603.000 m2 aan kantoorruimte opgenomen. Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat de kantooropname in het eerste half jaar weer stijgt. De bestemmingsveranderingen geven de huidige problematiek van overaanbod van de kantorenmarkt weer. Dat steeds meer eigenaren/beleggers op zoek gaan naar een andere bestemming voor hun pand noemt ING een positieve trend. ‘Het is een noodzakelijke voorwaarde om tot een nieuw en gezond evenwicht te komen’, aldus ING.  

Verder blijkt uit het rapport dat er omzetherstel van de belangrijkste gebruikers - groothandel, industrie en transport - van bedrijfsruimten zichtbaar is op de betreffende vastgoedmarkt. Gebruikers van bedrijfsruimten huren nieuwe panden en in de eerste helft van 2011 steeg de opname met 16% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De bedrijfsruimtemarkt is volgens ING minder afhankelijk van de vergrijzing en de afname van de beroepsbevolking. 'In de kantorenmarkt leidt een afname van personeel uiteindelijk tot minder vraag naar vierkante meters kantoorruimte. Het aantal te huren vierkante meters door een bedrijf is in de bedrijfsruimtemarkt daarentegen vooral afhankelijk van de hoeveelheid machines die geplaatst moeten worden of het aantal goederen in voorraad. De verwachting is dan ook dat de vraag naar bedrijfsruimten zich op langere termijn zeker positief blijft ontwikkelen', aldus ING.

Foto: Vestia

Onderschrift: Kantooreigenaren wachten niet langer op een nieuwe huurder en geven een andere bestemming aan hun panden.