• Kantorenmarkt blijft in een dip<br />
26 april 2010
26 apr 2010

Kantorenmarkt blijft in een dip

In 2010 zal de kantorenmarkt naar verwachting nog geen duidelijk herstel tonen. Wel is er een lichte opleving waarneembaar in de vraag naar kleine kantoorruimten. Dit blijkt uit het jaarlijkse Kantorenmarktonderzoek van NVM Bedrijfs Onroerend Goed (BOG), waarin tevens wordt gesignaleerd dat de situatie op de Nederlandse kantorenmarkt in 2009 verder is verslechterd.

Nadat de vraag naar nieuwe kantoren de afgelopen jaren al een dalende tendens vertoonde, liep het aantal kantoren dat te koop of te huur staat het afgelopen jaar verder op. Eind 2009 was er bijna zesmaal zoveel aanbod als vraag. Als gevolg hiervan staan de huurprijzen van met name de wat oudere kantoorgebouwen behoorlijk onder druk.

In 2009 kwam er 30% meer vierkante meter kantoorruimte op de markt waardoor het direct beschikbare aanbod van kantoren opliep tot meer dan 6 miljoen vierkante meter. De vraag naar kantoorruimte daalde daarentegen met circa 13% waardoor er in totaal iets meer dan 1,1 miljoen vierkante meter kantoorruimte werd verhuurd en verkocht. Met name de vraag naar grote oppervlakten nam af.

Hoewel de kantorenmarkt de afgelopen jaren al in de mineur zat, is de NVM toch verrast over de sterke toename van het beschikbare aanbod in 2009. De verruiming van het aanbod in 2009 vond met name plaats in de regio's Noord (hoofdzakelijk in Zwolle) en Zuidwest (vooral in Rotterdam, Den Haag en Rijswijk). In de regio's Midden en Oosten concentreerde de stijging van het aanbod zich vooral in Apeldoorn, Nijmegen, Veenendaal, Maarssen, Nieuwegein en Almere.

Gezien het grote aanbod is het opmerkelijk dat er vorig jaar relatief weinig kantoren werden gesloopt of een andere bestemming kregen. Al met al ging het om nog geen 60.000 vierkante meter. Volgens de NVM zijn herbestemming en renovatie in veel gevallen de beste oplossing om leegstand tegen te gaan. Het in stand houden van oude kantoorruimten waar eigenlijk geen vraag naar is, is bovendien slecht voor de ontwikkeling van de markt. De NVM verwacht nog geen duidelijk herstel in de kantorenmarkt in 2010. Bezuinigingen bij overheid en bedrijfsleven maken het onwaarschijnlijk dat de verhuur van kantoren op de vrije markt zal opleven.

Foto: SXC

Onderschrift: Gezien het grote aanbod is het opmerkelijk dat er vorig jaar relatief weinig kantoren werden gesloopt.