• Keurmerken brandveiligheid<br />
25 februari 2010
25 feb 2010

Keurmerken brandveiligheid

 

 

Chapeau: Eerste BGB-keurmerk voor nieuwbouwproject hangt in zorginstelling

Kop: Nederland loopt nog niet warm voor keurmerk brandveiligheid

Brandveilig gebouw. Dat is de alleszeggende tekst die het fysieke keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) siert. En toch hangt het bij dat keurmerk behorende bordje nog maar op acht (!) locaties in het land. Zorginstelling Zonnehuisgroep Amstelland had onlangs de primeur van het eerste nieuwbouwproject met BGB-brandveiligheidskeurmerk in de zorg. Daar hoopt men dat goed voorbeeld doet volgen. �Elk gebouw zou brandveilig moeten zijn.�

De Haagse brandweer nam enkele jaren geleden het initiatief tot het keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken. Doel van dat keurmerk is om eigenaren en gebruikers van gebouwen een onafhankelijke en deskundige toets van het brandveilig gebruik van hun bouwwerk te bieden. Het BGB-keurmerk en de bijbehorende regeling mogen inmiddels dan wel landelijk worden ingevoerd: men loopt er nog niet breed warm voor. Navraag bij Kiwa Nederland, de instelling voor kwaliteitszorg die het keurmerk mee ontwikkelde, leert dat er sinds december 2007 pas acht gebouwen in den lande een BGB-certificaat hebben mogen ontvangen. En nog twee andere locaties zijn al wel aangemeld, maar moeten nog gecontroleerd worden. Voor dat keuren zijn er al wel zes gecertificeerde bedrijven, die dus echter nauwelijks werk hebben.

Meerwaarde

Het waren verzorgingstehuis Swaenehove van de Stichting Saffier en verpleeghuis Vrederust-West van Meavita, beiden in Den Haag, die op 12 december 2007 de eerste twee keurmerken �Brandveilig Gebouw� in ontvangst namen. Maar om nu te zeggen dat daarmee het hek van de dam was: nee. �Het feit dat wij dat predikaat voeren heeft absoluut een meerwaarde voor onze bewoners�, stelt Patricia Paco, hoofd Bouw en Techniek bij de Stichting Saffier. �Wij hebben brandveiligheid hier heel hoog in het vaandel staan en zijn dan ook al in een vroeg stadium bij het BGB-keurmerk betrokken geraakt. Samen met de brandweer hebben we de kar getrokken. Dit keurmerk kan het kaf van het koren scheiden. Daar moet serieus mee worden omgegaan.�

Stichting Saffier is ondertussen bezig om ook andere locaties te laten keuren voor BGB. �Dat zijn voor een deel oudere gebouwen, waar nog wel het nodige aangepast moet worden. Daar wordt aan gewerkt�, laat Paco weten. Ze kijkt er niet echt van op dat er nog maar zo weinig BGB-certificaten zijn uitgereikt. �De lat is met dit keurmerk erg hoog gelegd. Het betekent dus wel iets wanneer je dat certificaat hebt. Wij hebben afgelopen jaar in Swaenehove een herkeuring gehad en daar zijn we weer glansrijk doorheen gekomen.�

Nieuwbouw

M��r dan twee jaar na de toekenning van de eerste BGB-keurmerken is er nu dan ook het eerste gecertificeerde nieuwbouwproject. Dat is Zonnehof Bovenkerk, een kleinschalig wooncomplex voor ouderen met dementie in de gemeente Amstelveen en ��n van de acht locaties van Zonnehuisgroep Amstelland. Ton van der Horst is daar de manager Bouw en Beheer. Hij vertelt hoe de zorginstelling met het BGB-keurmerk in aanraking kwam. �In het kader van onze nieuwbouwprojecten bezoeken wij nogal eens beurzen. Op een van die beurzen liepen we tegen de stand van Ascom aan. Dat is een van de zes certificaathouders, die voor Kiwa de BGB-keuringen mogen verrichten. Zij waren op zoek naar een partij om mee aan de slag te gaan. Wij waren op dat moment al halverwege de nieuwbouw in Bovenkerk. Ik wilde m��r doen dan alleen maar een bordje aan de muur schroeven, wilde dus wel eens weten wat de waarde van zo�n keurmerk nu precies was. Toen bleek dat we daarmee een soort bewijs kochten dat ons gebouw volgens de normen van brandveiligheid werd gebouwd.�

Men besloot het nieuwbouwproject in wording door Ascom te laten scannen volgens een 146 puntenlijst. �Daar kwam een zorgwekkend groot aantal zaken uit naar voren, dat niet bleek te gaan voldoen aan de normen voor een brandveilig gebouw. Daar ben ik wel van geschrokken. Het is dat we hebben ingegrepen, anders zou ons nieuwe gebouw bij nader onderzoek op talloze plaatsen niet aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen�, weet Van der Horst. Door de scan groeide het besef dat je als opdrachtgever ook je verantwoordelijkheden hebt richting de bouw. �Denk aan toezicht en controles. Dat is een vorm van tegenspel plegen, die ook in de hele bouwkolom vergrendeld is. Brandveiligheid is een lastige materie, die op tal van punten aandacht vraagt. Het was geen sluitpost maar je mag er niet van uit gaan dat alles op dit vlak vanzelfsprekend goed geregeld wordt. Brandveiligheid staat nog lang niet zo goed op de kaart als het geval zou moeten zijn�, luidt de harde conclusie dan ook.

Organisatie

Bij Zonnehuisgroep Amstelland beseft men terdege dat het aan de muur schroeven van het BGB-bordje niet voldoende is. �Je organisatie moet ook aan een aantal eisen voldoen. Als je het bordje hebt hangen, is het bouwkundige gedeelte afgedekt. Maar daarmee ben je er nog niet. Onze interne organisatie wordt elk jaar opnieuw gekeurd. Wij willen ook helemaal niet onderhandelen over cli�ntveiligheid. Die moet ondubbelzinnig goed zijn, waarbij je alles naar eer en geweten hebt gedaan�, aldus Van der Horst.

Niet voor niets heeft hij zich pro-actief bij Ascom hard gemaakt voor het in beeld brengen van de brandveiligheidsrisico�s voor alle bij de zorginstelling behorende gebouwen, zowel bestaand als nieuwbouw. �Er loopt momenteel een aantal nieuwbouwprojecten tegelijk. Die worden allemaal gecontroleerd op de manier zoals we dat bij Zonnehof Bovenkerk hebben gedaan. Daarnaast gaan we onze bestaande gebouwen naar vermogen op niveau brengen, whatever it takes. Wij krijgen echt gebouwen waar goed maar vooral neutraal naar gekeken is. Zo worden we behoorlijk ontzorgd.�

Ton van der Horst mag dan trots zijn op het BBG-bordje dat in Bovenkerk hangt, het steekt hem tegelijkertijd dat het pas het eerste nieuwe gebouw in Nederland is. �Wij hopen dan ook dat goed voorbeeld doet volgen. We maken reclame waar we maar kunnen. Kijk, een gevoel van veiligheid of onveiligheid mag natuurlijk niet afhangen van een bordje aan de muur. En veiligheid mag geen issue zijn, op grond waarvan je elkaar gaat beconcurreren. Maar ik hoop oprecht dat over tien jaar mensen de keus voor een zorginstelling niet af laten hangen van de veiligheid maar van de kwaliteit van de verzorging.� De manager Bouw en Beheer is blij dat zijn organisatie zich in het thema brandveiligheid heeft verdiept. �Wij zijn een club die pas ergens over beslist wanneer we het �cht begrijpen. Dat heeft ons veel kennis en inzichten opgeleverd. Om een goed opdrachtgever te zijn, moet je investeren, in de haarvaten van een ontwerp kruipen.�

Rol overheid

Als het aan Van der Horst ligt zou de overheid op het gebied van brandveiligheid niet aan deregulering moeten doen. �Vastgoed wordt in de zorg steeds meer de verantwoordelijkheid van de organisatie z�lf. Wij hebben te maken met een kwetsbare groep bewoners maar ook met bezoekers en medewerkers. In een gebouw waar je argeloos binnenloopt zou je niet bang hoeven te zijn voor brand. Elk gebouw moet brandveilig zijn. De overheid zou daarom juist een tandje bij moeten schakelen, misschien wel keurmerken verplicht moeten gaan stellen.� Met al zijn ervaring in de zorgbouw werpt Van der Horst zich nu op als ambassadeur voor het BGB-keurmerk. Zo heeft hij zich aangemeld bij het Centrum voor Innovatie in de Bouw, CIB. �Daar gaan partijen als architecten, ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers samen bekijken hoe dit zo effici�nt mogelijk in de bouw tot zijn recht kan komen. Er zouden dan al aan de ontwerptafel maatregelen voor brandveiligheid kunnen worden genomen.�

Vanuit zijn hoedanigheid als product markt manager brandveiligheid en diensten bij Ascom is Jan-Mark Vink nauw betrokken bij de BGB-regeling en de keuringen die aan de certificering vooraf gaan. Ascom is zoals gemeld ��n van de zes bedrijven die BGB-keuringen mogen doen. �Het gaat langzaam, het aantal keurmerken dat is afgegeven �n het aantal bedrijven dat certificeert�, moet hij concluderen. Maar Vink ziet beweging. �De verwachtingen zijn hoog. Het zou toch mogelijk moeten zijn om alle nieuwbouw keurmerkwaardig op te leveren?� In een recent gehouden discussiemiddag werd de hoop uitgesproken dat over tien jaar 20 tot 25 procent van alle gebouwen, nieuwbouw en bestaand, van een keurmerk zou moeten zijn voorzien. Vink beseft dat er dan nog heel wat moet gebeuren. Hij vindt het niet vreemd dat juist de zorgsector het voortouw neemt. �De bottleck is de onbekendheid bij opdrachtgevers. Daarnaast is er sprake van een stuk weerstand, al begint de acceptatie wel te komen.

Bij Ascom onderkent men dat de eerste BGB-certificering van een nieuwbouwproject eigenlijk geen feestje zou hoeven zijn. �Dat is dus het eerste gebouw dat aan de minimum-eisen voldoet�, stelt Vink. Anderzijds beseft hij dat het vaak fikse investeringen met zich mee zal brengen om bestaande gebouwen op een bepaald niveau van brandveiligheid te brengen. Hij meent dat de tijd rijp is dat het keurmerk een vlucht gaat nemen. �Daarom werd bij de uitreiking in Amstelveen ook een paneldiscussie gehouden over het maatschappelijk belang van het keurmerk, mede bedoeld om betrokken partijen te activeren dat keurmerk toe te passen. �Er moet vanuit alle kanten aandacht voor dit gegeven komen, ��k bij de bouwers. Daarom is het goed dat het CIB nu een expertisegroep heeft opgesteld, waarin alle partijen rondom Ton van der Horst gaan praten om beter samen te werken op het gebied van brandveiligheid. De kennis is er. Laten we daar dan ook gebruik van gaan maken.�

Ton de Kort

Foto 1: Kiwa

Onderschrift: Verzorgingstehuis Swaenehove ontving in 2007 het keurmerk �Brandveilig Gebouw�

Foto 2: Zonnehuisgroep Amstelland

Het fysieke keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken hangt op acht locaties in het land.

Foto 3: Ascom

Onderschrift: M��r dan twee jaar na de toekenning van de eerste BGB-keurmerken is Zonnehof Bovenkerk het eerste gecertificeerde nieuwbouwproject.

Streamers

�De lat is met dit keurmerk erg hoog gelegd�

�De bottleck is de onbekendheid bij opdrachtgevers�Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’