• Kleine brand, grote gevolgen
22 oktober 2015
22 okt 2015

Jaarlijks onderzoek van VEBON-NOVB bevestigt toename van extra correctief onderhoud van blusmiddelen. Net als voorgaande jaren heeft VEBON-NOVB onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen. Een belangrijke conclusie is een toename van het aantal draagbare blussers en brandslanghaspels waarbij een extra reparatie moet worden uitgevoerd.

Kleine brand, grote gevolgen

Jaarlijks onderzoek van VEBON-NOVB bevestigt toename van extra correctief onderhoud van blusmiddelen. Net als voorgaande jaren heeft VEBON-NOVB onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen. Een belangrijke conclusie is een toename van het aantal draagbare blussers en brandslanghaspels waarbij een extra reparatie moet worden uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat waar voorgaande jaren sprake was van een stabiel gemiddelde van 15% extra correctief onderhoud, er nu een trend waarneembaar is dat dit percentage groeit. Bij 20% van de draagbare blussers en brandslanghaspels moest een aanvullende reparatie worden uitgevoerd. VEBON-NOVB benadrukt dat preventief onderhoud belangrijk is! Jaarlijks krijgen 2 tot 3 op de 100 ondernemers te maken met een brand. Blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn, een brand komt altijd onverwacht. Door periodiek preventief onderhoud wordt voorkomen dat blusmiddelen niet functioneren op het moment dat het nodig is.  

In geval van brand weet 90% van de ondernemers een beginnende brand te blussen of onder controle te krijgen door gebruik van een draagbare blusser en/of brandslanghaspel. Kleine blusmiddelen spelen een cruciale rol als het gaat om de brandveiligheid in ondernemingen. Tegelijkertijd zijn het diezelfde blusmiddelen die een onderschatte waarde vertegenwoordigen. De aandacht voor zichtbaarheid, bereikbaarheid en onderhoud van kleine blusmiddelen laat nog altijd te wensen over. Alleen de aanwezigheid van kleine blusmiddelen is niet afdoende. Uit de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat investeren in draagbare blussers en brandslanghaspels en in het onderhoud er van door een vakbekwaam persoon loont. Ook het trainen van de eigen medewerkers in het omgaan met draagbare blussers en brandslanghaspels kan erger voorkomen.  

Eigen verantwoordelijkheid
Het overheidsbeleid richt zich op lastenverlichting en vermindering van regeldruk. De ondernemer c.q. gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een goede brandveiligheid in zijn gebouwen en deze eigen verantwoordelijkheid wordt door de overheid en brandweer ook meer en meer benadrukt. Schadebeperking en bedrijfscontinuïteit is een aangelegenheid van de ondernemer c.q. gebruiker.  

Kleine brand, grote gevolgen
De gevolgen van een brand kunnen extreem zijn, ook een relatief kleine brand kan grote gevolgen hebben. De continuïteit van de organisatie kan ernstig in het geding komen. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, is een structurele focus nodig die zowel preventief als offensief is. Het voorkomen van incidenten en proactief actie ondernemen op het gebied van veiligheid zorgt er voor dat de bedrijfscontinuïteit gehandhaafd blijft.  

Het onderzoek maakt duidelijk dat het onderwerp brandveiligheid op nog meer aandacht moet kunnen rekenen. Het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met  de meeste beginnende branden effectief kunnen worden bestreden en zo gevolgschade beperkt houdt.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’