• Kosten en imago duurzame drijfveren<br />
22 april 2011
22 apr 2011

Kosten en imago duurzame drijfveren

Kosten en imago zijn voor veel organisaties de belangrijkste reden om aan duurzaamheidsbeleid te doen. Dit is een van de conclusies uit de duurzaamheidsscan uitgevoerd door organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Deze scan werd gehouden onder 75 kantoorhoudende organisaties - met medewerkersaantallen variërend van 250 tot enkele duizenden. 
De onderzochte organisaties komen uit de rijksoverheid, gemeenten, financiële instellingen, zakelijke dienstverlening en het onderwijs. Er wordt in de duurzaamheidsscan ingezoomd op zes onderwerpen: duurzaam huren, toetsing van beleid, investeringskosten versus exploitatiekosten, het nieuwe werken, imago en mobiliteit.

Opvallend is volgens de onderzoekers dat bij 88% van financiële instellingen een goed imago een belangrijke drijfveer is om aan duurzaamheidsbeleid te doen. Kennis en cultuur zijn daarentegen de belangrijkste belemmeringen om de doelstellingen te halen. In vergelijking met de andere onderzochte bedrijfstakken scoren de financiële instellingen op het gebied van duurzaamheid als beste.

Bij 86% van de onderzochte instellingen is kostenbesparing de belangrijkste reden om over te gaan op duurzamer beleid. Investeringskosten zijn echter hierbij de belangrijkste belemmering. 'Goedkoop is duurkoop' lijkt hier van toepassing, aldus het onderzoek. Echter, een duurzame investering levert op de lange termijn juist meer op dankzij de lagere exploitatiekosten. En nog belangrijker, omdat het vaak beter bij de langetermijndoelen van de organisatie aansluit..

De onderzoekers van Twynstra Gudde concluderen uit hun onderzoek dat commitment van bestuurders essentieel is. Zij zijn het die vanuit hun missie en leiderschap ambities kunnen formuleren over duurzaamheid en dit op alle niveaus in de organisatie toetsbaar en meetbaar kunnen maken.