• 'Kwaliteit en imago fm in het geding'
16 april 2010
16 apr 2010

'Kwaliteit en imago fm in het geding'

Wim Ledder, voorzitter van Facility Management Nederland (FMN), uit zijn zorgen over de verschraling van de schoonmaakkwaliteit en de invloed daarvan op de kwaliteit van de geïntegreerde facilitaire dienstverlening aan ondernemingen. ´Als er niet snel een oplossing komt voor het cao-conflict in de schoonmaakbranche, ontstaat het risico van verslechtering van het imago van facilitair management in het algemeen.´

De voorzitter van FMN omschrijft schoonmaak als een van de primaire disciplines binnen facilitair management waar al jaren op wordt bezuinigd. 'Dit leidde tot het huidige cao-conflict en kan leiden tot een negatief beeld van de totale facilitaire sector. Zodra schoonmaak aan kwaliteit inboet, komen de klachten hierover terecht bij de facilitaire dienst of haar externe dienstverlener', aldus Ledder, die zich afvraagt wanneer facilitair managers weer eens bereid zijn te betalen voor kwaliteit.                                         

Hij constateert dat bij bijvoorbeeld catering en beveiliging dit meer het geval is: ‘Die disciplines hebben meer het karakter van business to consumer. Gezonde voeding is een trend. Medewerkers zijn bereid ervoor te betalen. Ook op beveiliging, een actueel thema, zie ik opdrachtgevers niet of nauwelijks bezuinigen. En tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen bestond eerst weerstand, maar niemand kan er nog omheen. Schoonmaak is minder zichtbaar en is vooral nog een business-to-businessdienst, die op productniveau en materiaalgebruik al jaren voldoet aan de duurzaamheidsprincipes.  Zonder kwalitatief goede schoonmaak komt de openbare orde en veiligheid, en de gezondheid van mensen in het gedrang.’

Net als gezonde voeding en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zou schoonmaak een thema moeten zijn voor opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven, om verdergaand gezamenlijk duurzaam in te investeren, zo stelt de FMN-voorzitter: ‘De werkdruk voor schoonmaakmedewerkers is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Maar laten we niet alleen denken aan het welbehagen van die medewerkers maar ook aan dat van de eindgebruikers. Ik zou een appèl willen doen op opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven om dit in het aanbestedingsgeweld in gedachten te houden. Een langdurig conflict levert economische schade op en dat terwijl duurzame integrale kwaliteit van facilitair management juist kan bijdragen aan de efficiency en effectiviteit van de core business. Hoe krijgen we iedereen weer blij als de aanbesteding achter de rug is?'


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’