• Kwaliteitsnorm nu ook in Belgische kantoren<br />
30 november 2006
30 nov 2006

Kwaliteitsnorm nu ook in Belgische kantoren

Chapeau: Kinderbijslagfonds VEV kiest Nederlandse norm

Het Kinderbijslagfonds VEV heeft afgelopen week in Antwerpen als eerste organisatie in Belgie het certificaat ontvangen behorend bij de CMS Standard Kwaliteitsnorm. Het fonds, dat al de traditionele ISO-norm voert, heeft er voor gekozen ook te willen voldoen aan de eisen van de nieuwe, in Nederland ontwikkelde norm.

De CMS Standard is door het Leidse bedrijf Impulsus speciaal ontwikkeld voor het effectief werken in en managen van kantooromgevingen en. Als zodanig voorziet het in de behoefte van medewerkers en managers in kantoren om niet alleen hun werk op een hoger peil te brengen, maar ook om dat mét plezier en voldoening te doen. Anders dan bij de klassieke kwaliteitsnormen staat - naast de doelstellingen en het werkproces van de organisatie als geheel - de rol van de individuele werknemer centraal.

'De ISO-norm leeft niet erg bij onze medewerkers, zo hebben we gemerkt', aldus woordvoerder Guido Stassijns van het Kinderbijslagfonds VEV, een sociale verzekeringsorganisatie die een geldstroom beheert van 350 miljoen euro ten behoeve van de financiele ondersteuning van kinderen uit 105.000 gezinnen. 'Bij de nieuwe norm voelen de medewerkers de effecten op de werkvloer.' Bijzonder is dat naast de gebruikelijke focus op meetbare en zichtbare resultaten ook ruimte is voor sturing op voelbare resultaten.

SCOPE System Certification heeft de effectiviteit van het management en het werken bij het kinderbijslagfonds VEV getoetst en gecertificeerd. Sian Knetsch van SCOPE noemt de uitreiking van het certificaat een doorbraak in het kwaliteitsdenken binnen kantoororganisaties in België.

Onderzoek wijst uit dat bijna de helft van het kantoorpersoneel in de Benelux te maken heeft met werkachterstanden, werkdruk en energieverlies door ruis in de communicatie of onduidelijkheid in werkafspraken. Dat is begrijpelijk aangezien bijna niemand heeft geleerd hoe effectief te zijn in een kantooromgeving, hoe sturing te geven aan het realiseren van resultaten en aan de regie over het werk.

Alle medewerkers van kinderbijslagfonds VEV hebben een intensieve opleiding gevolgd op basis van de zogenaamde CiEP-methodiek. Deze methodiek maakt managers en medewerkers bewust hoe zij effectief en energiek kunnen werken en samenwerken in een kantooromgeving, wat voor gedrag en communicatie daarbij hoort en hoe zij zelf duurzaam voor effectieve randvoorwaarden kunnen zorgen. Volgens CiEP-grondlegger en Impulsus-directeur Gery Groen is het doel van de norm om kantoren tien tot twintig procent effectiever te laten functioneren..

Fotobijschrift: Impulsus-directeur Gery Groen, grondlegger van de zogeheten CIEP-norm: 'kantoren 10 tot 20 procent effectiever laten werken.'Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’