• Lagere rente voor duurzame kantoren<br />
01 april 2010
01 apr 2010

Lagere rente voor duurzame kantoren

Vastgoedmanagers kunnen vanaf heden gebruik maken van een goedkope leenfaciliteit voor  kantoorprojecten die goed zijn voor natuur en milieu. De ministers Tineke Huizinga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën hebben hiervoor vorige week de nieuwe Regeling groenprojecten 2010 gepubliceerd, die per direct wordt opengesteld.

Via de regeling kunnen projecten een groenverklaring krijgen, waarmee ze in aanmerking komen voor een lening met een lage rente. De nieuwe Groenregeling geeft volgens SenterNovem een stevige stimulans aan de realisatie van zeer duurzame utiliteitsgebouwen. Voor ambitieuze nieuwe gebouwen is het voordeel in de nieuwe regeling drie keer zo groot geworden.

Nieuw in de regeling zijn de mogelijkheden voor duurzaam renoveren. Het voordeel neemt hierbij toe naarmate er meer energie wordt bespaard. De groenregeling is uitsluitend bedoeld voor de koplopers onder duurzame utiliteitsgebouwen. Het bedrag dat ‘groen' kan worden gefinancierd, is voor zeer duurzame nieuwbouw opgetrokken van 400 naar 600 euro per vierkante meter vloeroppervlak. Daarnaast is de beperking tot 5.000 m2 per project geheel komen te vervallen. Door de nieuwe groenregeling is het voordeel voor een gemiddeld gebouw van 10.000 m2 vloeroppervlak drie keer groter dan bij de oude regeling.

Geheel nieuw is de categorie duurzame renovatie. Uitgangspunt is dat door de renovatie de kwaliteit van het gebouw minimaal op nieuwbouwniveau komt en er een sterke verbetering plaatsvindt van de energiekwaliteit. Het bedrag dat groen kan worden gefinancierd, loopt op tot 600 euro per vierkante meter vloeroppervlak en is afhankelijk van de mate van energiebesparing.

Projecten met een groenverklaring komen ook in aanmerking voor de milieu-investering aftrekregeling MIA. Ondernemers mogen 15 procent van de investeringskosten tot maximaal 10 miljoen bij nieuwbouw en 2 miljoen bij renovatie aftrekken van hun fiscale winst. Dit levert een aftrekpost op van maximaal 1,5 miljoen euro. Dit belastingvoordeel komt bovenop het voordeel van de Groenregeling.

 

Foto: HLP

Onderschrift: Het bedrag dat ‘groen' kan worden gefinancierd, is voor zeer duurzame nieuwbouw opgetrokken van 400 naar 600 euro per vierkante meter vloeroppervlak.