• 'Land verrommelt verder'<br />
14 juni 2011
14 jun 2011

'Land verrommelt verder'

Het kabinet moet het landschap beter beschermen tegen volbouwen en dat niet overlaten aan gemeenten en provincies. Dat zeggen zes natuur-, milieu- en landschapsorganisaties op de plannen die minister Melanie Schultz van Haegen presenteert in haar Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De organisaties vinden dat de minister te veel de nadruk legt op ontwikkeling van economische centra en te weinig aandacht heeft voor de open ruimtes daartussen. Ze vinden dat dat leidt tot verdere 'verrommeling' en verstedelijking van het land. Bovendien leiden ze tot verslechtering van het leefklimaat en tot meer mobiliteit en milieuschade, staat in hun verklaring. Volgens Natuur & Milieu is het Nederlandse landschap van nationaal belang en is daarvoor dan ook nationale bescherming nodig. Organisatie De12Landschappen vindt dat door gebrek aan eenheid in het ruimtelijk beleid het Nederlands landschap langzaam op veel plekken wordt aangetast. 'Dat baart ons zorgen.'