• Lik-op-stukbeleid / bij geweld
25 augustus 2005
25 aug 2005

Lik-op-stukbeleid / bij geweld

Lik-op-stukbeleid / bij geweld

Geweld in een ziekenhuis is aan de orde van de dag. In de komende jaren wil het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) met het project SFG: zichtbaar het ziekenhuis veiliger maken voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Op donderdag 25 augustus zet het SFG een belangrijke stap richting een veiliger ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie (OM), politie en het SFG tekenen die dag een convenant over de samenwerking bij geweld in het ziekenhuis.

Niet alleen de afspraken rondom veiligheid staan dan op papier, ook de huisregels voor externen en zogenaamde ZIR kaarten (ziekenhuis incidenten registratiekaarten) worden ingevoerd. Daarnaast is het mogelijk patiënten die (verbaal) geweld gebruiken een gele en rode kaart te geven Ook nu al werken we nauw samen met politie en het OM. vertelt Iwan de Graav, hoofd beveiliging, receptie en telefooncentrale.. Ziekenhuizen die de samenwerking aangaan in de strijd tegen geweld is iets van de laatste jaren. Steeds meer ziekenhuizen sluiten een convenant af met politie en het OM. Het resultaat: een lik-op-stukbeleid waarbij het ziekenhuis gele en rode kaarten kan geven en politie en het OM na aangifte de dader een boete kunnen opleggen of de pleger van geweld zelfs kunnen veroordelen tot zwaardere straffen.

Vijf meldingen
Het aantal geweldsovertredingen in het SFG is nu nog aanzienlijk. In 2004 waren er ruim vijf meldingen per maand. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Natuurlijk betekenen maatregelen zoals rode en gele kaarten niet het einde van agressie. Groepen medewerkers krijgen training in het omgaan met, maar vooral ook voorkomen van (verbaal) geweld. Een goede communicatie met patiënten blijft heel belangrijk.

 De nieuwe procedure bij geweld is simpel. Is er sprake van geweld dan dient de beveiliging ingeschakeld te worden Die is zo snel mogelijk ter plaatse om in eerste instantie de gemoederen te bedaren. Loopt het uit de hand, dan schakelt de bewaker de politie in. De politie is dan binnen enkele minuten ter plaatse. Na overleg met de behandelaar en de afdelingsmanager verstuurt het ziekenhuis een brief naar de betrokkene met een waarschuwing (gele kaart) of één waarin de toegang tot het ziekenhuis ontzegd wordt (rode kaart).


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’