• Loverboys, drugsdealer, woeste ouders: scholen pikken het niet meer
17 januari 2006
17 jan 2006

Loverboys, drugsdealer, woeste ouders: scholen pikken het niet meer

Chapeau: Steeds strengere veiligheidsmaatregelen op scholen

Tourniquets, pasjescontroles en camera’s. De Nederlandse onderwijsinstellingen zetten een pakket van maatregelen in om de veiligheid van hun leerlingen te garanderen. Van de zestig ROC’s heeft ongeveer de helft een vorm van toegangscontrole. Ook op middelbare scholen nemen de beveiligingsmaatregelen toe. Door de registratie van leerlingen wordt spijbelen een stuk lastiger.

Loverboys, drugsdealers, woeste vaders en moeders die verhaal komen halen. Henk Klunder, Marktgroepleider Education bij Nedap is ermee bekend. Scholen doen hun uiterste best om ongewenste personen buiten te houden. Nedap is een van de grootste partijen in Nederland als het gaat om beveiligings-en registratiesystemen voor scholen. Inmiddels maken diverse middelbare scholen en ROC’s, waaronder het ROC Westerschelde in Terneuzen, ROC Zadkine in Rotterdam, Gilde Opleidingen in Limburg en het ROC A12 in Ede, gebruik van een vorm van beveiliging.Er zijn tal van middelen beschikbaar om de veiligheid van de leerlingen en docenten te garanderen. Zo kunnen de scholen tourniquets bij de ingang plaatsen. Deze draaihekjes staan onder andere bij het Willem II college in Den Bosch. Het elektronische pasje, dat leerlingen gebruiken om voorbij de ingang te komen, kunnen ze ook gebruiken om toegang tot hun kluisje te krijgen.

Pasjes

Daarnaast zijn de pasjes een goed middel om geldstromen uit de school te weren. Klunder: ‘De leerlingen kunnen de kaart gebruiken om eten en drinken te kopen en gebruiken de kaart voor printen en kopiëren.’ Het is niet per se noodzakelijk de kaart iedere keer via een terminal op te waarderen. ‘We kunnen ook een database aan het pasje hangen, waarop staat hoeveel geld een leerling nog op zijn schoolrekening heeft. De ouders kunnen dan eventueel geld naar die rekening overmaken.’ Op het pasje staan naast de naam van de leerling, een pasfoto en het logo van de school. ‘Daarnaast hebben sommige scholen een kleurencode ingevoerd. Dan kunnen docenten direct zien of zo’n leerling wel op die afdeling of verdieping thuishoort.’De pasjes zijn er echter niet alleen om de veiligheid te garanderen. ‘Het werkt ook heel goed als absentie- en presentieregistratiesysteem.’ Zo krijgen de ROC’s geld van de overheid aan de hand van de presentie van leerlingen. De middelbare scholen moeten juist de absentie bijhouden.

Wandloggers

Om de presentie en absentie te registreren kunnen de scholen online wandloggers naast de klaslokalen hangen. ‘Voordat leerlingen een lokaal binnengaan, moeten ze hun pasje voor de logger houden.’ De gegevens worden online doorgezonden naar de administratie. ‘We weten binnen vijf minuten of een leerling wel aanwezig is. Afhankelijk van het systeem, gaat er een smsje naar de ouders. Kinderen die tussen wal en schip vallen gaan vaak op straat hangen en zijn gevoelig voor criminele activiteiten. Daarom is het belangrijk bij spijbelgedrag vroegtijdig in te grijpen.’ Het systeem is ook handig bij calamiteiten en ontruimingen. ‘Je weet exact wie waar zit.’ Ook levert Nedap handloggers, waarmee de docent de pasjes van de leerlingen kan lezen. Die gegevens worden later ingelezen. Het geautomatiseerde registratiesysteem biedt scholen de mogelijkheid op personeelskosten te besparen. ‘Het levert met name in de back office voordelen op. ROC’s in Nederland hebben tussen de vijfduizend en veertigduizend studenten. Het is voor de administratie ondoenlijk om de afwezigheid via ouderwetse klassenboeken bij te houden. Zo’n automatische registratie scheelt heel wat fte’s.’

Implementatie

Thijs Kops, werkzaam als consultant bij BT, heeft het ROC van Amsterdam geadviseerd bij de implementatie van een chipkaart van de Nedap. Die kaart is 2,5 jaar geleden ingevoerd. Leerlingen die het pand binnen wilden, moesten hun pasje laten scannen, waarna de deur open ging. Hoofddoel was dat via de chipkaart de presentie gemeten kon worden. ‘Nadeel van dat systeem was, dat er diverse leerlingen door konden lopen op een enkel pasje.’ Ook kwamen er teveel ongewenste personen het pand binnen. Twee weken geleden zijn bij het ROC in Amsterdam Zuidoost tourniquets geplaatst. De reacties van de leerlingen zijn volgens Kops wisselend. ‘Sommigen vinden het net een gevangenis. Maar het overgrote deel voelt zich nu een stuk veiliger.’ Het ROC Amsterdam heeft momenteel 85 panden in de regio. Dat aantal moet via nieuwbouw op termijn teruggebracht worden naar dertig panden. ‘Indien mogelijk willen we in al die panden een vorm van registratie invoeren, met of zonder tourniquets.’ Op het ROC in Amsterdam loopt ook een zelf opgeleide beveiligingsdienst rond. Volgens Klunder van Nedap hebben de leerlingen geen problemen met beveiligers op hun school. ‘Ze zijn ermee opgegroeid. Bij de disco en bij voetbalwedstrijden worden ze ook gecontroleerd. Bijkomend voordeel is dat door de professionele beveiliging de conciërges weer tijd hebben voor hun andere taken.’

Mis

Wie denkt dat beveiliging op scholen iets is dat alleen in Nederland en Amerika voorkomt, heeft het goed mis. Klunder: ‘Ik ben in 1999 gestart met het systeem. Scholen gebruikten het toen puur voor de registratie. Veiligheid was nog geen issue.’ 3,5 Jaar geleden verlegde Nedap de grenzen naar Groot-Brittannië, 1,5 jaar geleden volgden België en Luxemburg en een half jaar geleden werd de markt bewerkt in Duitsland en Frankrijk. ‘Maar we zijn ook actief in het Midden-Oosten in landen als Jordanië, Quatar en Oman. In Oman worden momenteel de universiteiten en hogescholen uit de grond gestapt. Ze hebben daar misschien niet zo’n behoefte aan beveiliging, maar wel aan een registratiesysteem.’ In Amerika gebruiken veel scholen naast beveiligers en tourniquettes ook metaaldetectoren. Klunder denkt niet dat het in Nederland ooit zo ver komt. ‘Scholen lopen liever niet met onveiligheid te koop. Metaaldetectoren plaatsen is toch een grote stap.’ Ook is het praktisch niet haalbaar. ‘Op die ROC’s wordt vaak techniek gegeven. De leerlingen moeten voor die lessen metalen voorwerpen de school in en uit nemen. Dan zouden die leerlingen iedere keer een apart pasje moeten krijgen. Dat werkt niet.’

Malini Wilox

Foto HLP

Tijdens de vakbeurs Facilitair was er flink wat belangstelling voor veiligheidssystemen op scholen.



Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’