• Marktomvang fm boven historische grens <br />
19 november 2008
19 nov 2008

Marktomvang fm boven historische grens

De totale marktomvang van facilitair management is vorig jaar voor het eerst boven de 40 miljard euro gekomen. De totale marktomvang bedroeg in 2007 40,9 miljard euro (5,9 procent van het Bruto Nationaal Product). In twee jaar tijd  is het volume daarmee met 3 miljard euro gegroeid. Wordt hierbij vastgoed gerekend, dan komt de totale omvang uit op 73 procent (9,5 procent van het BNP).    

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek dat organisatieadviesbureau Twynstra Gudde dit najaar heeft uitgevoerd naar de omvang en de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de markt van facilitair management  in Nederland. Het tweejaarlijkse onderzoek is gehouden in samenwerking met vereniging Facility Management Nederland.

Onderdelen die de afgelopen jaren in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de omzetstijging zijn afvalmanagement (met een stijging van 4,5 miljard naar 5,8 miljard euro), beveiliging (in zeven jaar meer dan verdubbeld tot 1,9 miljard euro) en integrated facility management  (in twee jaar tijd met 46 procent in omvang toegenomen).

De groei in het uitbesteden van facilitaire diensten zet onverminderd door. De facilitaire dienstverleners zagen gezamenlijk hun omzet in 2007 stijgen tot 25,6 miljard euro. Het uitbestedingspercentage bedroeg daarmee 63 procent, een stijging van 1,5 procent ten opzichte van 2005. De facilitaire aanbieders voorzien in meer dan 390.000 arbeidsplaatsen.

De facilitaire markt is sterk in beweging, zo geeft het onderzoek aan. De facilitaire aanbieders groeien dankzij het doorzetten van de trend van uitbesteden. Grote, internationale dienstverleners zoals ISS, Sodexo, Securitas en GTI krijgen meer grip op de markt doordat multinationals zoals Akzo, Philips en Hewlett Packard steeds vaker facilitaire diensten op Europees niveau of wereldschaal uitbesteden. Met het oog op de huidige economische situatie, en een daaruit voortvloeiende recessie, neemt het uitbesteden van facilitaire diensten vermoedelijk een verdere vlucht. Uit ervaring blijkt dat uitbesteden van facilitaire diensten in veel gevallen tot kostenverlaging leidt.

Ontwikkelingen

Naast deze marktverkenning is er ook een kwalitatief onderzoek gehouden naar ontwikkelingen binnen fm. In totaal vierhonderd leden van FMN hebben hieraan deelgenomen. De respondenten zien voor de komende vijf jaar als belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied: integrated facility management, duurzaamheid en internationalisering. Wagenparkbeheer, documentmanagement en servicedesk worden in toenemende mate uitbesteed, zo luidt de verwachting van veel ondervraagden. 61 Procent gaat er vanuit dat het uitbesteden van meerdere facilitaire diensten aan één aanbesteder zal toenemen.

Van de aan het onderzoek deelnemende facilitair managers in de profit-sector zegt 60 procent dat innovatie een hoge prioriteit heeft, tegen 40 procent van de managers uit de non-profit-hoek. Richtinggevende factoren voor innovatie zijn volgens de respondenten de wensen en behoeften van de huidige klantengroepen (88 procent), het toepassen van mogelijke verbeteringen in producten en diensten (79 procent)  en de beschikbaarheid van middelen (63 procent).   

Foto ISS

Onderschrift: Een facilitaire aanbieder zoals ISS krijgt steeds meer grip op de markt.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’