• Meer dienst via internet<br />
05 oktober 2011
05 okt 2011

Meer dienst via internet

Gemeenten gaan in de toekomst meer diensten verlenen via internet. Om dat mogelijk te maken is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begonnen met het opzetten van een nieuw digitaal programma, dat op 1 januari 2015 overal moet zijn ingevoerd. Gemeenten en het rijk hebben samen 26,4 miljoen euro uitgetrokken voor het programma. Diensten waarvoor men normaal gesproken naar het loket moest, gebeuren meer en meer via internet. Denk aan de aangifte van een geboorte en het aanvragen van een paspoort. De VNG benadrukt dat veiligheid van persoonlijke gegevens hoge prioriteit heeft in het nieuwe systeem. Na de zaak-DigiNotar is het beveiligen van websites extra hoog op de agenda komen te staan van de gemeenten. Afgelopen zomer bleken veiligheidscertificaten waarmee veel gemeentelijke websites zijn voorzien, niet betrouwbaar.  VNG is de opdrachtgever van het digitale programma. De uitvoerder van het nieuwe systeem is het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).