• Meer efficiency dankzij postbode
01 november 2005
01 nov 2005

Meer efficiency dankzij postbode


De aanbevelingen die TPG vorig jaar deed voor logistieke verbeterprojecten in ziekenhuizen, werpen hun vruchten af. Dat blijkt uit de eerste resultaten bij drie ziekenhuizen, die samen met TPG de aanbevelingen in de praktijk brachten. Op de afdeling cardiologie van het Gemini-ziekenhuis in Den Helder verbeterde de efficiency met 40%. Op de afdeling gynaecologie van het Medisch Centrum Haaglanden was dit 18%. Bij de eenheid klinische chemie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is het aantal spoedeisende verzoeken voor een laboratoriumonderzoek met 8% gedaald.

Volgens het Sneller Beter-rapport van TPG ontbreekt er de nodige samenhang in ziekenhuizen wat betreft patiëntenlogistiek, goederenlogistiek en farmalogistiek. Patiënten moeten vaak onnodig wachten tot ze geholpen worden en de doorlooptijd is te lang. Door een betere logistiek zouden een efficiencyverbetering van 20 tot 25% gerealiseerd kunnen worden. Na publicatie van het rapport kreeg TPG heel wat kritiek van ziekenhuizen over zich heen. Joanne Hogervorst, woordvoerder van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ): ‘De logistiek medewerkers van de ziekenhuizen vonden dat zo’n postbode zich niet met hun zaken moest bemoeien.’ Het rapport was voornamelijk op basis van desk research tot stand gekomen. Om te bewijzen dat de aanbevelingen van TPG ook in de praktijk hard gemaakt konden worden, startte het postbedrijf een test met de drie ziekenhuizen.

Door een aantal relatief eenvoudige maatregelen kon de doorlooptijd op de afdeling cardiologie van het Geminiziekenhuis worden teruggebracht van 74 dagen naar veertig dagen. Een efficiencywinst van veertig procent. Projectleider Kees Spierenburg: ‘Het proces van aanmelding, consult en berichtgeving terug naar de huisarts duurde veel te lang. Zo bleek het soms 23 dagen te duren voordat de huisarts bericht van de cardioloog kreeg.’

Door het omgooien van het rooster werd een forse efficiencywinst geboekt. ‘We hebben de roosters van het ondersteunend personeel, dat bijvoorbeeld de echo’s maakt en de fietstest afneemt, naast het rooster van de artsen gehangen.’ Die twee bleken behoorlijk uiteen te lopen. ‘Nu werkt het ondersteunend personeel wanneer de artsen ook werken. Dat scheelt al behoorlijk in tijd.’

Daarnaast was de wijze van berichtgeving naar de huisarts van specialist tot specialist verschillend. ‘De ene specialist deed dat binnen een dag, de ander deed er 28 dagen over. Dit is voor de patiënt vervelend, maar zo’n lange tijd kostte ook arts veel tijd.’ In het verleden sprak de arts zijn bevindingen soms pas na een maand op een bandje in. ‘Daarvoor moest hij natuurlijk eerst zijn dossier raadplegen, want hij was allang weer vergeten om welke patiënt het ging.’ Dat bandje werd uitgewerkt door een secretaresse die de getypte tekst opnieuw naar de arts stuurde voor controle. ‘Dat kostte enorm veel mankracht en tijd.’ Nu zijn artsen op de dag van behandeling verplicht het dossier af te werken. ‘Enkele zaakjes in een worddocument aanklikken en klaar.’

Ook wordt het ziektebeeld van een patiënt nu gevangen in een ochtend. Eerder moest de patiënt voor de diverse tests meerdere keren terugkomen. Met een beetje pech was dat een dag voor de echo, een dag voor de fietstest en een dag voor het consult. ‘Dat was zowel voor de patiënt als voor het personeel inefficiënt.’

De wachttijden in de wachtkamer zijn ook teruggedrongen. Patiënten mogen nu maximaal een half uur wachten op hun afspraak. Dat vergt punctualiteit van de artsen. ‘Sommige artsen kwamen een half uur te laat op hun werk. Dat betekent dat alles die dag al minstens een half uur uitliep.’ Volgens Spierenburg kan het efficiencysysteem van de afdeling cardiologie ook op andere afdelingen van het Geminiziekenhuis effect hebben. ‘We gaat het ook zeker in het hele ziekenhuis invoeren.’

Nieuwegein

Door de enorme hoeveelheid spoedeisende verzoeken dreigde de hele afdeling klinische chemie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein vast te lopen. Dat had weer gevolgen voor de artsen op de ehbo. Het aantal spoedeisende verzoeken, ofwel cito’s, moest naar beneden. Dat is volgens Frans van der Horst, hoofd klinische chemie, ook gelukt. ‘Het aantal spoedeisende verzoeken voor een laboratoriumonderzoek is in de proefperiode met acht procent gedaald. En ik verwacht een verdere daling.’

In het verleden werden alle laboratoriumonderzoeken, waarbij een arts zei dat er spoed was, ook binnen het uur uitgevoerd. ‘Doordat de artsen niet hoefden te motiveren wat de reden van de spoed was, zat er heel wat oneigenlijk gebruik tussen.’ Het aantal cito’s liep de spuigaten uit. Het laboratorium verricht 1.87 miljoen verrichtingen per jaar. Het gaat onder andere om onderzoek van bloed, urine, beenmerg en sperma. In twintig procent van alle gevallen ging het om een cito. ‘Dan moet de uitslag binnen een uur binnen zijn. Dat is voor het lab behoorlijk arbeidsintensief. De werkduk was te hoog.’ De afhandeling van cito’s die echt medisch urgent waren stonden onder druk. Twaalf procent van de cito’s werd niet binnen een uur afgehandeld.

Nu is die motivatie verplicht. Indien een verzoek niet gemotiveerd wordt, wordt het volgens het routineschema behandeld, ‘Dan is de uitslag er binnen een dag. We scheiden het kaf van het koren.’ Het aantal cito’s dat nu niet binnen de tijdslimiet wordt afgehandeld, ligt op drie procent.

Bij de motivering mag het zowel om medische urgentie als logistieke urgentie gaan. Bij logistieke urgentie gaat het erom de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.’ ‘Denk dan bijvoorbeeld aan chemotherapie. Het is voor de patiënten geen lol om lang in ziekenhuis rond te lopen. Als ze hun uitslag hebben, kunnen ze weg.’

Piet Gouwens is vanuit TPG betrokken bij het project. Hij is ervan overtuigd dat ook bij andere ziekenhuizen in Nederland forse efficiencyverbeteringen geboekt kunnen worden. ‘Dat zal bij het ene ziekenhuis iets meer zijn, dan bij het andere. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de mate van efficiency waarin nu gewerkt wordt. Maar een gemiddelde van twintig tot vijfentwintig procent moet haalbaar zijn.’ TPG gaat de andere Nederlandse ziekenhuizen echter niet helpen die aanbevelingen in de praktijk te brengen. ‘Dat is ons werk niet. Ik denk dat de overige ziekenhuizen het beste advies kunnen vragen aan de drie ziekenhuizen nu met de pilot mee hebben gedaan. We hopen zo een logistieke sneeuwbal op gang te brengen. Van elkaar leer je het beste.’

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’