• Meer gevoel van veiligheid op Haagse scholen <br />
07 januari 2009
07 jan 2009

Meer gevoel van veiligheid op Haagse scholen

Leerlingen en personeel van Haagse scholen voelen zich veiliger dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek naar de veiligheidsbeleving op scholen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. De gemeente Den Haag, die de opdracht gaf voor het onderzoek, liet dat vorige week weten.

Zo is het aantal scholieren en medewerkers dat te maken krijgt met een onveilige of bedreigende situatie, afgenomen. Basisschoolleerlingen geven voor 2008 een 8,2 voor het veiligheidsgevoel, het personeel geeft een 8. Slechts 1 procent van de scholieren voelt zich niet veilig op school. Leerlingen in het voortgezet onderwijs geven voor 2008 een 7,6 en personeel een 7,7.

Volgens wethouder Sander Dekker (onderwijs, VVD) zorgt een veilige schoolomgeving ervoor dat prestaties van kinderen verbeteren en schooluitval wordt tegengegaan. In principe is de school verantwoordelijk voor een veilig klimaat, maar ook zorginstellingen, politie en justitie hebben een rol als problemen de deskundigheid en de bevoegdheid van de school overstijgen, aldus de gemeente. De gemeente, schoolbesturen, politie en Openbaar Ministerie sluiten binnenkort een bestuurlijk convenant om de samenwerking voor veiligere scholen te bevorderen.

Met het actieprogrammaMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’