• Meer huur voor energiezuinig pand<br />
28 januari 2009
28 jan 2009

Meer huur voor energiezuinig pand

Kantoorgebruikers zijn bereid om meer huur te betalen voor een energiezuiniger pand. Uit onderzoek van vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff en TU Delft is gebleken dat huurders maximaal driekwart van de te verwachten besparingen in energiekosten extra willen betalen aan huur. Bovendien wordt een energiezuiniger kantoorgebouw – en daarmee lagere servicekosten - sterk gewaardeerd door kantoorgebruikers.

Hoewel de investeringen in duurzame oplossingen voor kantoorgebouwen pas op lange termijn worden terugverdiend, nemen eigenaren steeds vaker het initiatief om energiebesparende maatregelen te nemen. Het onderzoek naar de huisvestingsvoorkeuren van kantoorgebruikers is uitgevoerd door DTZ Zadelhoff in samenwerking met Gerald Snoei en Philip Koppels van de afdeling Real Estate & Housing van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft.                               

Als een eigenaar van een kantoorpand energiebesparende maatregelen neemt, zal hij een flinke investering moeten doen. Het resultaat van die investering is dat het energieverbruik vermindert, waarmee de energierekening en de servicekosten dalen. De energiebesparing komt daarmee vooral ten goede van de huurder. Wanneer de eigenaar zelf ook profiteert van zijn investering, neemt de bereidheid om te investeren toe. Om inzicht te krijgen in de betalingsbereidheid voor de energiezuinigheid van een kantoorgebouw deed DTZ Zadelhoff representatief onderzoek onder 127 kantoorgebruikers in Nederland.

Bart Vink, Hoofd Research van DTZ Zadelhoff: 'De resultaten uit ons onderzoek geven aan dat energiezuinigheid een belangrijke rol speelt in de huisvestingskeuze van kantoorgebruikers. Doorgaans blijkt een kantoorgebruiker bereid om voor een energiezuiniger pand extra huur te betalen én er zijn aanwijzingen dat daarnaast de verhuurbaarheid toeneemt.' Een betere energieprestatie wordt door kantoorgebruikers sterk gewaardeerd. Vink: 'De onderzoeksresultaten wijzen uit dat slecht presterende gebouwen bij voorbaat het overwegen niet waard zijn. Een verbetering van de energieprestatie vermindert daarmee het leegstandsrisico voor de eigenaar. Dat is een stimulans voor eigenaren om in energiezuinige maatregelen te investeren.'