• Controle is een zwakke schakel
21 oktober 2010
21 okt 2010

Controle is een zwakke schakel

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) heeft sinds begin oktober een nieuwe voorzitter. Dat is Joric Witlox, in het dagelijks leven algemeen directeur van de AFG Group. Hij maakt al sinds 2004 deel uit van het BBN-bestuur en volgt na zestien jaar Cees de Raadt op. Witlox wil vooral een bindende factor binnen de 38 leden tellende vereniging zijn.

Hoe voelt het om een monument als Cees de Raadt op te volgen?

Daarmee vergeleken voel ik me klein. Cees laat veel sporen na binnen de vereniging. Hij was echt een vraagbaak, zeker in de beginperiode. Hij kwam van Rockwool en wist heel veel. Om hem op te volgen is best moeilijk maar ook een eer. Ik ben zelf in 1994 bij de club gekomen, toen ik bij Applicom ging werken. In zes jaar bestuurslidmaatschap heb ik het klappen van de zweep binnen de vereniging wel leren kennen. Met 16 jaar ervaring in de brandpreventie weet ik natuurlijk ook wel waar ik over praat. Ik heb ambities maar wil vooral een bindende factor zijn in een vereniging die enorm in de actualiteit staat.

Welke koers moet de BBN onder u gaan varen?

De koers van Cees de Raadt was er vooral een van het draaiend houden van de vereniging. Ik zie nu de noodzaak om het in hoge mate brandveilig bouwen onder de aandacht te brengen en te houden. Dat moet je doen door de markt attent te maken op het vroegtijdig beginnen met brandpreventie. We zullen dus absoluut nog meer naar buiten gaan treden. Wij waren vooral een reactieve vereniging, die aan het woord kwam als er iets gebeurd was. Dat gaan we nu omzetten naar een proactieve houding, mede door ons omvangrijke netwerk te gebruiken.

Wat worden de speerpunten voor het komende jaar?

Ik vind het lastig om daar al iets over te zeggen, aangezien we hebben afgesproken dat we nog een strategiesessie gaan houden. Maar een van de speerpunten zal zeker het eerder in het proces aan bod laten komen van bouwkundige brandpreventie gaan zijn. Wij richten ons dan met name op de eigenaren van gebouwen. Aan de andere kant tekenen aannemers nu steeds vaker prestatiecontracten. Zij zijn dan, met de installateurs, verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Vooraf weten wat je doet, en dus investeren, bespaart zowel kosten als overlast in het gebruik van je gebouw. Eigenlijk begint brandpreventie al op de tekentafel. Een architect wil vooral een mooi gebouw neerzetten. En dan is het vaak lastig om de bouwkundige eisen van dat gebouw daarin goed mee te nemen.

Hoe gaat u deze functie combineren met uw werk bij de Applicom Flame Guard Group?

Ik ben zelf DGA van de AFG Group maar de tijd moet uitwijzen hoe dit gaat werken. Het is hollen en stilstaan. De BBN heeft een bewogen jaar achter de rug en dat kost veel tijd. Het is vooral plannen. In principe is iedere bestuurder bij ons na drie jaar weer herkiesbaar maar ik zie mezelf als tussenpaus. Wij moeten naar een professionele organisatie toe. Dus met een BBN-directie, die wij aan gaan sturen. Die hebben we echter nog niet en daar zal nog wel een jaar of twee, drie mee gemoeid zijn.

Hoe brandveilig bouwen we momenteel eigenlijk? Doen we het goed of spelen we met vuur?

Als dat de keuzes zijn ben ik geneigd om te zeggen dat we met vuur spelen. We doen het wel beter, de afgelopen jaren. Maar als BBN vinden wij dat er heel veel cowboys in de markt lopen, die ongecontroleerde producten op die markt brengen. Dat is bijvoorbeeld in Duitsland veel beter geregeld. Zonder goed monteren heb je bijvoorbeeld niets aan een brandwerende deur. De controle is een zwakke schakel. Daar zou best een normering voor mogen komen. Er zijn momenteel wel acht verschillende initiatieven op het gebied van brandveilig bouwen, zoals het BGB keurmerk. Maar daar zit geen dwingend element achter. Wij zijn bij de BBN allemaal producenten van brandwerende producten. Om het kaf van het koren te scheiden zul je toch echt regels moeten hebben. En de vraag is of dit nieuwe kabinet daar voor open staat.

Foto: BBN.

Ton de KortMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’