• MENS INTERVIEW (NICOLE)<br />
16 november 2009
16 nov 2009

MENS INTERVIEW (NICOLE)

Kop: 'Mijn handleiding gaat verder dan duurzaamheidscriteria SenterNovem’

Met haar afstudeerscriptie ‘Samen groeien naar een duurzame organisatie’ heeft Marjolein van de Water de FM-bachelor of the Year-award gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks tijdens het Facility Management Marktevent uitgereikt aan de meest veelbelovende FM-student. Van de Water krijgt een verzorgde reis naar de European Facility Management Conference in Madrid.

Er is veel belangstelling voor de scriptie van Marjolein van de Water, oud-studente van de Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek dat ze deed in opdracht van de provincie Groningen is onder meer een handleiding over hoe je duurzaamheid kunt bereiken in de verschillende fasen van het inkoopproces. Van de Water mag nu haar adviezen bij de provincie in praktijk brengen. Ze is onder meer bezig met de voorbereiding van een symposium voor de provincieambtenaren.

Hoe kwam je eigenlijk bij de provincie Groningen terecht?

‘Mijn specialisatie tijdens mijn opleiding Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen was inkoopmanagement. Voor mij stond vast dat ik hier tijdens mijn stage iets mee wilde doen, maar ik wilde er wel een actuele draai aangeven. Zo ben ik bij het thema duurzaam inkopen beland. Omdat ik weet dat het Rijk bezig is met honderd procent duurzame inkoop in 2010, heb ik aangeklopt bij de provincie Groningen. Er was echter geen stageplek. Ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken. In eerste instantie hielden ze de boot af omdat ze te weinig mensen hadden voor de begeleiding van stagiaires, maar ik heb ze toch weten te overtuigen.’

Hoe heb je het aangepakt?

‘Er lag al een ambitie om in 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. Die moest alleen nog worden doorvertaald naar het inkoopproces. In het begin was dat best lastig voor mij, omdat ik eerst de weg binnen de provincie nog moest leren kennen. Dan maakte ik ook nog de beginnersfout door te willen bepalen wßt duurzaam is. Dat werkt niet. Uiteindelijk is er een handleiding uitgerold waarin ik tools geef over hoe je kunt komen tot duurzaam inkopen in de verschillende fasen. Het is een vertaling van een strategisch beleid naar tactisch en operationeel niveau. ‘

En is het mogelijk om al in 2010 alleen nog maar duurzaam in te kopen?

‘Het is heel goed mogelijk. SenterNovem heeft de criteria daarvoor opgezet. Vanaf volgend jaar wordt duurzaamheid als integraal onderdeel opgenomen in aanbestedingen. Maar er zijn ook nog lopende contracten die nog niet aan alle criteria voldoen. Het is dus een kwestie van tijd. Trouwens de criteria worden steeds verder verfijnd. De markt is in ontwikkeling, dus ook de criteria. Mijn handleiding gaat verder dan de criteria van SenterNovem. In mijn handleiding is ook aandacht voor de sociale aspecten, zoals 'social return'. Een voorbeeld hiervan is van de aannemer te eisen om 7% van de omzet van de opdracht te besteden aan social return. Dat wil zeggen dat de aannemer bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een handicap moet inzetten. In de praktijk is dat best moeilijk. Daarom moet er bij de aanbesteding worden meegedacht met de opdrachtnemer. Er moet al een plan liggen.’

Je mag nu bij de provincie blijven om je scriptie in praktijk te brengen. Hoe voelt dat?

‘Ik vind het leuk dat ik een adviesstuk heb mogen schrijven. Vooral omdat het zo goed ontvangen is intern in de organisatie. En als je scriptie ook wordt beloond met een award is dat natuurlijk bijzonder. Maar ik vind het nog mooier dat ik mag blijven om te helpen bij de uitvoering van de aanbevelingen die ik in het rapport doe. Het project loopt tot en met december, daarna ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.’

Nicole Kluijtmans

Foto: Irene Vijfvinkel