• Mens interview Paul Trumpie<br />
03 november 2008
03 nov 2008

Mens interview Paul Trumpie

Chapeau: Paul Trumpie verruilt AOS Studley voor 'Coöperatieve woningvereeniging' 

'Rentmeester van historisch erfgoed' 

Paul Trumpie heeft een 'vastgoedverleden'. Desondanks is zijn overgang per 1 november van AOS Studley naar de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging  'Samenwerking' BA op zijn minst opvallend te noemen. De 57-jarige Trumpie, die laatstelijk bij AOS Studley werkzaam was als directeur Business Development en Real Estate Services, gaat bij de honderdjarige hoofdstedelijke coöperatie aan de slag als directeur.

Hoe is er bij AOS Studley op uw carriérewending gereageerd?

'Mijn omgeving, mag ik rustig stellen, reageerde lichtelijk geschokt. Niemand had dit zien aankomen. Mijn vertrek heeft om misverstanden te voorkomen niets te maken met de situatie bij AOS, want dat is en blijft een prachtbedrijf. Er liggen persoonlijke redenen aan ten grondslag. Met het oog op de gezondheid van mijn echtgenote was ik op zoek naar meer balans in mijn leven tussen werk en privé. Eigenlijk had ik mij voorgenomen per 1 januari 2009 voor mezelf te beginnen. Totdat een intermediair die mijn cv op internet had gezien, mij namens de woningvereniging benaderde voor de vacante functie van directeur. Een gesprek en een assessment later ben ik daar in dienst getreden. Een van de voordelen is dat ik dicht bij huis kan werken. Per bus ben ik met een half uur op mijn plek van bestemming. Daarnaast is het een part-time functie voor 30 uur per week.' 

U bent in dienst getreden van De Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging  'Samenwerking' BA, een naam die niet zou misstaan op de gevel van een chique Amsterdams grachtenpand.  

'De vereniging kent inderdaad een rijke traditie. Onlangs heeft zij het honderdjarig bestaan gevierd. Het is geen corporatie in de zin van de Woningwet, maar een vereniging met circa 3.800 leden en een bezit van 870 woningen die geconcentreerd zijn in Amsterdam-Zuid. De huurders van die woningen zijn onze leden. Tachtig procent van die woningen, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, staan op de rijksmonumentenlijst. Dat is historisch erfgoed waar je als eigenaar niet zo maar mag ingrijpen. Ik voel me daardoor ook meer een rentmeester van dit erfgoed dan directeur.'

Welke belangrijke opgave heeft u zichzelf in de nieuwe functie gesteld?

'Een van de belangrijkste uitdagingen die ons wacht is het toekomstbestendig maken van het woning-arsenaal. Als je kijkt naar onze leden, dan neem je een flinke vergrijzing waar. Een aantal woningen is echter niet geschikt voor ouderen, bijvoorbeeld omdat een lift ontbreekt. Dit zorgt bij tijd en wijle voor doorstroming. Wij staan voor de opdracht de komende jaren een aantal woningen aan te passen en verder kijken wij ook of we ons woningaanbod door aankoop op bescheiden schaal kunnen uitbreiden.'

Uw vertrek bij AOS Studley, waar u negen jaar lang werkzaam was, betekent dat u op grotere afstand komt te staan van het facilitair management. Blijft u aan als bestuurslid van de facilitaire belangenorganisatie IFMA Holland? 

'Die vraag heb ik niet alleen mezelf gesteld, maar ook mijn bestuursleden. Vinden jullie dat ik in het bestuur kan blijven zitten, heb ik mijn collega's expliciet gevraagd. Wat vind jij zelf, kaatsten zij de bal terug. Nu, ik zie geen probleem. Overigens zal ik het komend half jaar AOS Studley nog een dag per week van advies dienen. Daardoor blijft mijn betrokkenheid bij fm aanwezig.'   

IFMA heeft afgelopen jaar de contacten met organisaties in de vastgoedsector verstevigd. Zijn fm en vastgoed natuurlijke bondgenoten?

'Het lijkt misschien of het om een nieuwe ontwikkeling gaat, maar die verwevenheid is er altijd geweest. Feit is wel dat de facilitair manager steeds meer te maken krijgt met vastgoedvraagstukken. Zo effectief mogelijk omgaan met ruimte, het flexibel inzetten van vastgoed en het anticiperen op een krimp of groei van de organisatie, zijn zaken die op het bordje liggen van het facilitair management. De economische crisis dwingt organisaties de komende tijd tot lastige keuzes. Er is al een oplopende leegstand van de kantorenvoorraad merkbaar. Ik kan me ook voorstellen dat bedrijven een voorgenomen verhuizing uitstellen dan wel afzien van nieuwbouw, onder het motto 'we schuiven er nog wel een bureautje bij en kijken eerst even hoe de situatie zich verder ontwikkelt'.


Jack van Eekelen       

 

Fotobijschrift: Paul Trumpie: 'Mijn betrokkenheid bij fm blijft aanwezig'.