• Mens-interview Richard van den Broek<br />
11 mei 2009
11 mei 2009

Mens-interview Richard van den Broek

Kop: ‘Bij goede leidinggevenden is persoonlijke ontwikkeling de norm’

De innovatieve koers die het UMC St Radboud in Nijmegen de afgelopen jaren inzette, verleidde Richard van den Broek om het westen van het land voor het oosten te verruilen. Was hij tot voor kort nog directeur bedrijfsvoering in het Waterlandziekenhuis in Purmerend, begin deze maand begon hij in het Radboud met zijn werkzaamheden als leidinggevende aan het OK-complex. Een - letterlijk - behoorlijke stap.

Waarin zullen uw werkzaamheden in het UMC St Radboud het meest gaan verschillen van die in het Waterlandziekenhuis? Zijn er ook overeenkomsten?

'Er zijn een aantal verschillen. Een van de meest in het oog springende is wel de omvang van het UMC St Radboud. Er werken 9000 mensen en de omzet bedraagt bijvoorbeeld het tienvoudige van die in het Waterlandziekenhuis. Deze omvang brengt in zichzelf al een bepaalde complexiteit met zich mee. Overigens biedt de omvang ook allerlei kansen. Daarnaast is er - in tegenstelling tot het Waterlandziekenhuis - naast patiëntenzorg ook sprake van onderzoek en onderwijs.

Gelukkig zijn er ook veel bekende zaken. De patiëntenzorg is en blijft mensenwerk. Ook in het Radboud werken professionals hard aan goede en veilige zorg voor patiënten. De ontwikkelingen die op het Radboud afkomen verschillen in essentie niet veel van de ontwikkelingen in Purmerend. Denk hierbij aan de toenemende (gereguleerde) marktwerking, de roep om meer transparantie en verantwoording over de veiligheid van zorg en de druk op de financiële resultaten van ziekenhuizen.'

Van directeur bedrijfsvoering naar leidinggevende aan een OK-complex lijkt niet de meest voor de hand liggende overstap. Waarom operatiekamers?

'Meer dan vijftig procent van de patiënten van het UMC St Radboud komt op de OK. De OK is daarmee erg belangrijk voor de patiëntenzorg. Het UMC St Radboud heeft daarom de intentie het huidige OK-bedrijf te ontwikkelen naar een afdeling waarbij expertise wordt ontwikkeld over bijvoorbeeld technische innovaties en ict en zorgkwaliteit en veiligheid. Daarnaast wordt hard gewerkt aan nieuwbouw van het OK-complex waarbij zo’n twintig up to date operatiekamers worden gerealiseerd. Deze ambities, gecombineerd met de vele belanghebbenden bij het OK-proces binnen ziekenhuizen, en de omvang van het UMC St Radboud zorgen voor voldoende uitdaging en complexiteit.'

In welke klus gaat u zich met liefde vastbijten in deze nieuwe baan?

'De bovengenoemde ambities op het gebied van procesinnovaties en technische innovaties, de nieuwbouw en het verder ontwikkelen van waarborgen voor kwaliteit en veiligheid zijn de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten. Met liefde zal ik mijzelf vooral vastbijten in het gezamenlijk met medisch specialisten en medewerkers realiseren van deze ambities, zodat wij na een aantal jaren trots kunnen zijn op de bereikte resultaten!'

Er wordt wel eens beweerd dat een manager in de zorg maar drie jaar op dezelfde plek zit. Hoe ziet u uw toekomst?

Ik geloof er erg in dat het voor managers en organisatie goed is na een aantal jaren te zorgen voor een nieuwe uitdaging. Dit houdt managers scherp en je zorgt ervoor dat managers zich kunnen blijven ontwikkelen. Een van mijn overtuigingen is dat bij goede leidinggevenden persoonlijke ontwikkeling de norm is. Overigens is mijn ervaring dat dit vaak uitstekend kan binnen de organisatie door creatief te kijken naar hoe de persoonlijke ontwikkeling en bestaande competenties van de manager gekoppeld kunnen worden aan uitdagingen binnen de organisatie.

Mijn toekomst zal in ieder geval in de komende 3 tot 5 jaar liggen binnen deze functie van het UMC St Radboud. Gezien de ambities van het UMC St Radboud en de ontwikkelingen op de OK kan ik veel leren in deze functie en zal dit bijdragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ook voor de continuïteit van het OK-bedrijf is het belangrijk dat er in de komende jaren niet te veel wisselingen in het management zijn.'

Natascha Geernaert