• Mensinterview Securitymanager van het Jaar<br />
20 april 2010
20 apr 2010

Mensinterview Securitymanager van het Jaar

Kop: �Security officer van 21e eeuw is een jager�

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het bewaken van de financi�le stabiliteit in Nederland en zorgt voor veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Op dat gebied kreeg de instelling het aardig voor zijn kiezen de afgelopen tijd. Dat de beveiliging van het DNB-gebouw in Amsterdam wel op orde is, bewijst Senior Security Policy Advisor Berndt Rif. Onlangs werd hij Securitymanager van het Jaar.

Waarin overtreft u uw collega-security managers ?

'Lastig om aan te geven, maar het verschil zit er misschien in dat ik van mening ben dat beveiliging transparant moet zijn en alle beveiligingsmaatregelen verklaarbaar. Uiteindelijk is beveiliging een middel om een doel te bereiken, namelijk een veilige werkomgeving.'

Wie of wat zorgde ervoor dat u ooit de beveiliging in ging?

'Zoals wel vaker, toeval. Na mijn hbo-opleiding, gericht op de kunstsector, was het kiezen voor beveiliging geen logische keus. Nu ik eenmaal in de sector zit, en ook een studie criminologie heb afgerond, zou ik echter niets anders meer willen. Het is een vak voor mensen, door mensen en met mensen.'

Inmiddels werkt u al 15 jaar in de beveiliging. Wat is u het meest bijgebleven?

'Het ontstaan van de trend dat beveiliging �een gewone facilitaire dienst is� waar iedereen verstand van heeft. Gelukkig begint de wal het schip nu weer enigszins te keren. Een facilitair manager is geen security manager. Beveiliging blijkt een vak te zijn.'

De Nederlandsche Bank heeft onlangs een drie jaar durende verbouwingsperiode afgerond. Alle DNB-medewerkers zijn nu gevestigd in een pand. Vergt dit een andere manier van beveiligen?

'Niet echt. Beveiligingsmaatregelen, het middel, zijn immers een antwoord op onderkende bedreigingen en geaccepteerde risico�s om een veilige werkomgeving, dat is het doel, te cre�ren en te handhaven. Dit staat los van het aantal in het pand werkzame personen.'

Naast uw werkzaamheden als senior beleidsmedewerker Beveiliging bij DNB zit u ook nog in tal van adviescommissies op het gebied van ethiek, criminaliteit en veiligheid. Welke trends signaleert u en hoe springt een goede beveiliger daarop in?

'Langzaam wordt weer duidelijk dat beveiliging een vak is en dat bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen -� waarop jarenlang is ingezet - door �intelligente tegenstanders� omzeild kunnen worden. Het is uiteindelijk de mens, de beveiliger, die het verschil maakt. Deze mens kan immers �denken� en inspelen op de veranderende werkwijze van onze tegenstanders. Gevolg is wel dan niet iedereen meer �beveiliger� kan zijn. Ook aan dit vak zijn competenties verbonden.'

U gaat de komende twee jaar optreden als ambassadeur van het vak security manager. Wat zou u graag willen bereiken in die tijd?

'Dat bedrijven weer de waarde van �beveiligingsmedewerkers� gaan onderkennen. Dit vraagt wel investeringen in kennis en opleidingen voor beveiligingsmedewerkers en niet in het ondoordacht implementeren van bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen omdat de buurman het ook doet. De security officer van de 21e eeuw kan incidenten voorkomen. Is een jager en niet een visser die wacht tot er iets gebeurd.'

Naast de eeuwige roem kreeg u een award en een waardecheque van 5000 euro, te besteden aan een maatschappelijk doel. Welk maatschappelijk doel gaat u ermee verblijden?'

'Op dit moment ben ik in gesprek met een aantal kleine gemeenten en met de Vrijwillige Politie Regio Utrecht. Wat mij betreft zou de keus moeten vallen op een project waar gemeente, Vrijwillige Politie en burgers � op basis van publiek private samenwerking � gaan werken aan het verbeteren van de veiligheid op straat en in de buurt. Dit alles in het kader van de �zelfredzame� burger en de terugtredende overheid.'

Natascha Geernaert

Onderschrift: Berndt Rif, Securitymanager van het Jaar.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’