• Mes in automatische brandmeldingen<br />
16 juni 2011
16 jun 2011

Mes in automatische brandmeldingen

 

 

Chapeau: Meer verantwoordelijkheid voor gebouweigenaren

Kop: Mes in automatische brandmeldingen

Door nieuwe eisen aan gebouwen zal de brandweer vanaf volgend jaar drastisch minder automatische brandmeldingen binnenkrijgen. Alleen gebouwen die niet zelf door bewoners en gebruikers kunnen worden ontruimd, moeten automatische melders hebben die in contact staan met de alarmcentrales van de brandweer. Deze regel wordt opgenomen in het Bouwbesluit 2012, zo zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) overeengekomen.

De brandweer rukt jaarlijks ongeveer 53.000 keer uit voor loze automatische brandmeldingen in gebouwen. Dat is ongeveer 95 procent van alle automatische meldingen. Verwacht wordt dat dit door de nieuwe regels over vijf jaar met 30.000 is teruggebracht. Panden die wel aangesloten blijven op de alarmcentrales zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, basisscholen en kinderopvangcentra. Belangrijkste is dat mensen het gebouw zelf kunnen verlaten of laten ontruimen en eventueel een beginnende brand zelf kunnen blussen. Het afschaffen van de automatische meldingen gebeurt niet in een keer maar is afhankelijk van het aflopen van contracten die de brandweer heeft met eigenaren van gebouwen. Die contracten worden dan niet meer verlengd waarna de automatische meldingen vervallen.

De brandweer werkt al decennia lang aan het terugdringen van nodeloze uitrukken. Dat doet zij door gebouweigenaren te stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid te nemen. Ook wordt al jaren gepoogd meer betrouwbare installaties op de markt te laten verschijnen en wordt ingezet op zorgvuldig beheer en het goed opleiden van personeel. Gebleken is dat dit onvoldoende vruchten afwerpt. ‘Deze aanpak zorgt niet voor een fundamentele afname van het aantal loze meldingen’, zegt Koos Scherjon, portefeuillehouder van dit dossier bij de NVBR. ‘De brandweer rukt nog vaak nodeloos uit ten gevolge van automatische meldingen. Dit zorgt voor een afname van onze inzetbaarheid voor echte branden elders en het levert onnodige risico's op voor de verkeersveiligheid.’

Hotels

Voor één gebruikscategorie heeft de NVBR een voorbehoud gemaakt: de kleinere hotels zonder 24-uurs bewaking. Scherjon: ‘Het afschaffen van de doormelding bij deze objecten is op dit moment nog niet verstandig, omdat de eigen verantwoordelijkheid nog onvoldoende verankerd is in het denken en handelen van hotelgasten. Daar zal de komende jaren eerst aan moeten worden gewerkt.’ De NVBR heeft met het ministerie van BZK over deze objecten overlegd om bijvoorbeeld een overgangsperiode in het Bouwbesluit op te nemen. ‘Wij denken aan een periode van drie jaar, waarbinnen de branche kan werken aan het brandveiligheidsbewustzijn bij hotelgasten. De brandweer zal deze periode dan benutten om zich voor te bereiden op wat de wetswijziging betekent voor de afwegingen die de brandweer tijdens een inzet bij deze hotels moet maken’, aldus Scherjon.  

In het nieuwe besluit staat verder dat kamerverhuurpanden geen brandmeldinstallatie meer hoeven te hebben. Die eis is vervangen door rookmelders die aan elkaar zijn gekoppeld. De NVBR is van mening dat deze keuze van het ministerie leidt tot een lager veiligheidsniveau. Scherjon: ‘Daarom hebben we gepleit om het huidige voorschrift voor deze situaties aan te houden.’ Ook heeft de NVBR geconstateerd dat de noodzaak van ontruimingsplannen en -oefeningen uit het Bouwbesluit is gehaald. De noodzaak hiertoe zou op basis van een inventarisatie moeten blijken, die wettelijk verankerd wordt in een ander Besluit, het Besluit Basishulpverlening. ‘Dat Besluit is echter nog niet gereed zodra het Bouwbesluit in werking treedt. Dus dan is hierover een bepaalde periode niets geregeld’,  aldus Scherjon. ‘Daarom heeft de NVBR geadviseerd om op korte termijn te laten onderzoeken hoe deze tijdelijke leemte opgevangen kan worden.’

 

Foto: Brandweer Vroomshoop

Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’