• <font face='Met CPTED naar een veiliger samenleving'" >
12 juni 2007
12 jun 2007

'Met CPTED naar een veiliger samenleving'

Chapeau: Beveiligingsadviseur Henk Neddermeijer pleit voor Amerikaans concept

Veiligheid en beveiliging staan bij veel organisaties al jaren hoog op de agenda. De incidenten rond '11 september' hebben de roep om een veilige wereld nog extra doen toenemen. Maar hoe krijg je een veilige wereld? Is het een kwestie van extra camera's en nieuwe slimme technieken, of meer een kwestie van het gezond verstand gebruiken?

Henk Neddermeijer, directeur van adviesbureau Kernel Safety en Security / het Beccaria Instituut, is geen fan van extra beveiligingscamera's. 'Er zijn talloze methodes om bedrijven te beveiligen. Elk bedrijf vraagt om een eigen aanpak. Maar extra camera's zijn in mijn ogen meestal niet de oplossing.'

Het is de beveiligingsadviseur niet ontgaan dat de roep om goede beveiliging enorm is toegenomen het laatste decennium. 'Beveiliging staat nog niet zo lang hoog op de agenda. Bedrijven investeerden tot voor kort voornamelijk in de core business, beveiliging was een beetje een ondergeschoven kindje. Langzaam is er meer aandacht gekomen voor beveiliging. Na 11 september is die aandacht explosief toegenomen. De aanslagen op de World Trade Centre hebben de hele branche een enorme boost gegeven.'


Besef


Het directe nut van goede beveiliging is moeilijk te pijlen. Voor bedrijven is het daarom lastig in te schatten hoe hun vastgoed het best beveiligd kan worden. Er bestaan geen kant en klare formules of draaiboeken.

'Met beveiliging verdien je niks, maar je beperkt onnodige uitgaven. Dat besef is duidelijk gegroeid de laatste jaren. Er wordt nu veel meer geld aan beveiliging uitgegeven dan pakweg zes jaar geleden.' Maar volgens Neddermeijer wordt lang niet al het geld even nuttig uitgegeven.

'Beveiligen hoeft in veel gevallen geen bakken met geld te kosten. Bedrijven hebben niet altijd dure, slimme camerasystemen en toegangbeheersingssystemen nodig.' Neddermeijer weet echter als geen ander hoe het in de praktijk vaak gaat.

'De directie vraagt aan de facilitair manager iets te doen aan de beveiliging. De facilitair manager zorgt vervolgens voor extra camera's en zo lijkt de beveiliging verbeterd. Er is een gevoel van veiligheid gecreëerd, maar of het bedrijf er daadwerkelijk veiliger op is geworden is nog maar de vraag. In veel gevallen wordt namelijk niet of nauwelijks nagedacht over wat men wil met de extra camera's, terwijl die vraag nu juist van groot belang is.'


CPTED

Volgens Neddermeijer begint het veilig maken van bedrijven, industriegebieden en woonwijken met goed nadenken. 'Je moet goed nadenken over welke bedreigingen er zijn en hoe deze bedreigingen tot een minimum beperkt kunnen worden. Dat hoeft niet altijd met dure, slimme camerasystemen en hoge muren te gebeuren. Je kunt een hoop bedreigingen wegnemen door gebouwen goed in te richten. Door in de ontwerpfase al na te denken over de vorm en functie van de verschillende ruimtes kun je afwijkend gedrag tegen gaan.'

Een belangrijk uitgangspunt hierbij vormt het concept Crime Prevention Trough Environmental Design, afgekort CPTED (spreek uit: septet). 'CPTED is een concept voor het ontwerpen en inrichten van de ruimtelijke omgeving. De essentie van CPTED is dat het de fysieke omgeving bekijkt als een communicatiesysteem, dat kan worden benut om gewenst en ongewenst gedrag te kunnen sturen.'

Neddermeijer legt uit: 'Je speelt in feite in op het gedrag van mensen en probeert dat met kleine aanpassingen op een positieve manier te beïnvloeden. Dat kan met kleur, met geluid, met licht en met ruimte.' Als voorbeeld noemt de beveiligingsadviseur een smalle gang in een schoolgebouw. 'Als de schoolleiding de doorstroming in een smalle gang wil bevorderen, dan moet ze horizontale strepen op de muur laten schilderen. Hierdoor zullen de leerlingen sneller gaan lopen en minder blijven dralen. Verticale strepen hebben precies het omgekeerde effect, die zorgen juist voor een vertragend effect in de doorstroming. Wanneer je zitbanken in deze gang plaatst, communiceer je iets anders dan dat je wilt bereiken, namelijk doorlopen. Met kleine en relatief goedkope ingrepen kan het gedrag van mensen zodoende gestuurd worden.'

Volgens Neddermeijer is het belangrijk om al in de ontwerpfase van een gebouw na te denken over de beveiliging. 'Op de tekentafel kunnen de CPTED-principes al worden aangestipt. Het gaat om simpele zaken als de zichtlijnen in het gebouw en de hoogte van de struiken rond het gebouw. Dat soort details kunnen bepalend zijn in de beveiliging. Daarnaast is het heel belangrijk dat je de ruimtes in een gebouw of op een industrieterrein heel nadrukkelijk een bestemming geeft. De ruimtes moeten heel duidelijk gedefinieerd worden. Hierdoor wordt het veel makkelijker om afwijkend gedrag te signaleren en tegen te gaan.'

Belangrijk in dit verhaal is dat voor elke ruimte duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor deze ruimte. 'Als je mensen verantwoordelijk maakt voor een ruimte, krijg je veel betere sociale controle. Mensen die afwijkend gedrag vertonen worden hier op aangesproken. Potentiële problemen worden zodoende in de kiem gesmoord.'

Het mooie aan het CPTED is dat het preventief van aard is. 'Het is een systeem dat crimineel gedrag voorkomt in plaats van bestrijdt. Het is relatief gezien goedkoop om toe te passen en het is een zeer acceptabel systeem voor wat betreft de balans 'veiligheid- vrijheid'. De privacy van mensen wordt niet geschaad. Bovendien zijn de CPTED-maatregelen laagdrempelig en toe te passen op elke organisatiecultuur. Het is in essentie een eenvoudig concept.'

Toch worden de CPTED-principe in Nederland nog maar weinig toegepast. 'CPTED is een van oorsprong Amerikaans en Engels concept. Het is ontwikkelt in de jaren 60 van de vorige eeuw, maar is in Europa relatief onbekend gebleven.' En daar wil Neddermeijer verandering in brengen. 'De ideeën van CPTED zijn terug te vinden in het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het wordt tijd dat de CPTED-principes veel breder worden toegepast. Daarom willen we met een aantal initiatiefnemers CPTED onder de aandacht brengen van politici, beleidsmakers, planologen, architecten, securitymanagers en gebouwbeheerders. Met CPTED kunnen we komen tot een veilige en leefbare samenleving zonder immens hoge investeringen en zonder onnodige aantasting van de privacy.'


Ivo van der Hoeven


Streamers:


'Met beveiliging verdien je niks, maar je voorkomt onnodige uitgaven.'


'Je kunt een hoop risico’s wegnemen door gebouwen goed in te richten.'


'CPTED is een systeem dat crimineel gedrag voorkomt in plaats van bestrijdt.'


Foto: HLP


Fotobijschrift: Henk Neddermeijer: 'Beveiligen hoeft in veel gevallen geen bakken met geld te kosten.'

Fotobijschrift: De principes van CPTED worden al toegepast in de wijk Lunetten in Utrecht.

Kader:


Henk Neddermeijer studeerde Security Management aan de universiteit van Leicester UK, en Criminaliteitspreventie in de USA (o.a. CPTED aan de Universiteit van Louisville, Kentucky). Hij is directeur van adviesbureau Kernel Safety en Security B.V. Daarnaast is hij directeur van het Beccaria Instituut B.V. , een platform voor hoger safety en security onderwijs.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’