• Milieukeurmerk voor fabriek (1 pagina)<br />
11 november 2009
11 nov 2009

Milieukeurmerk voor fabriek (1 pagina)

Kop: Milieukeurmerk voor fabriek

De Van Nelle Ontwerpfabriek scoort hoog op duurzaamheid. Zo hoog, dat aan dit Rotterdamse congres- en evenementenlocatie onlangs de Golden Green Key  is toegekend.  De Van Nelle Ontwerpfabriek is de oudste congreslocatie in Nederland die beschikt over de Golden Green Key en het eerste én enige gebouw in Rotterdam dat dit hoogste milieukeurmerk krijgt.

De Golden Green Key wordt op 18 januari volgend jaar officieel uitgereikt aan Hans Baggerman en Henk van Maanen van de Van Nelle Ontwerpfabriek. Het Rotterdamse rijksmonument de Van Nelle Ontwerpfabriek ontvangt de Golden Green Key omdat haar milieuprestaties behoren tot de beste van de wereld. Wie voor het keurmerk in aanmerking wil komen, moet voldoen aan tientallen voorwaarden op het gebied van onder meer energie, afval en water. De Van Nelle Ontwerpfabriek scoort zeer hoog op deze internationale criteria, die vele malen strenger zijn dan de wettelijke Nederlandse voorschriften. Deze milieuaspecten variëren van het stimuleren van openbaar vervoer en waterbesparing tot milieuvriendelijk schilderwerk en energiezuinige ventilatiesystemen.

Enkele duurzame maatregelen waarmee de Van Nelle Ontwerpfabriek zich onderscheidt zijn onder andere de waterbesparende maatregelen: de toiletten van de Van Nelle Fabriek worden doorgespoeld met water uit de nabijgelegen rivier de Schie en er zijn waterbesparende kranen met infrarood aansturing en met een lage waterdoorstroom. Ander punt is de Energiebesparing: de Van Nelle Ontwerpfabriek heeft een groot aantal maatregelen genomen om het energiegebruik terug te dringen. Dit varieert van de plaatsing van bewegingsmelders voor de verlichting tot de aanschaf van energiezuinige apparatuur. Bovendien is contractueel overeengekomen dat bij vervanging altijd voor de zuinigste optie wordt gekozen.

Ook in het duurzaam inkoopbeleid blinkt de fabriek uit: met leveranciers zijn expliciete afspraken gemaakt over het ‘duurzaamheidsgehalte’ van geleverde producten en diensten. Zo wordt bijvoorbeeld geen gebruik meer gemaakt van gewone wegwerpbekers, maar uitsluitend van ‘echte’ glazen en mokken of van biologisch afbreekbare producten. De Van Nelle Ontwerpfabriek gaat verder voor eerlijk lekker eten: voor de catering maakt de Van Nelle Ontwerpfabriek gebruik van een mix van fair traide, biologische en streekproducten. Tot slot is men actief op het gebied van afvalscheiding: afval wordt gedetailleerd gescheiden en verwerkt. Afhankelijk van het evenement zijn er dus diverse afvalstromen in de Van Nelle Ontwerpfabriek.

De toekenning van de Golden Green Key is niet toevallig. Voor het duurzaam renoveren kreeg de Van Nelle Ontwerpfabriek van de Europese Commissie in 2008 de Europa Nostra Award. Recent werd aan de Van Nelle Ontwerpfabriek door het Ministerie van VROM het duurzaamheidslabel A toegekend. De Green Key is bestemd voor organisaties die een voortrekkersrol willen spelen op het gebied van een beter klimaat en milieu. Ze worden in verschillende sectoren in de recreatie- en toerismebranche uitgereikt. De Van Nelle Ontwerpfabriek ontvangt de Golden Green Key, het hoogst haalbare niveau, in de categorie congreslocatie.

De Van Nelle fabriek, gebouwd tussen 1926 en 1930, wordt gezien als het meest toonaangevende gebouw uit de stroming ‘het Nieuwe Bouwen’.  Sinds 1983 is de fabriek dan ook een rijksmonument. In 2000, na het vertrek van het bedrijf Van Nelle, is het complex volledig herontwikkeld, zonder haar allure te verliezen. Sindsdien draagt het pand de naam ‘Van Nelle Ontwerpfabriek’, daarmee verwijzend naar het rijke verleden en het heden, aangezien er veel creatieve bedrijven in het gebouw zijn gevestigd. In de Van Nelle Ontwerpfabriek worden tegenwoordig ook veel congressen en seminars georganiseerd op de in totaal 10.000m2 die beschikbaar is voor evenementen. Zo ontving de Van Nelle Ontwerpfabriek in 2008 bijvoorbeeld nog de ‘Club de Madrid’.

Foto: Van Nelle Ontwerpfabriek