• Minder misstanden bij vakantiewerk<br />
15 december 2006
15 dec 2006

Minder misstanden bij vakantiewerk

 Chapeau: Controle Arbeidsinspectie bij 1660 bedrijven en instellingen
 

Bij controles van de Arbeidsinspectie op de veiligheid van vakantiewerkers was er afgelopen zomer minder mis dan vorig jaar. Bij een kwart van de gecontroleerde 1660 bedrijven en instellingen constateerde de dienst een of meer overtredingen. Daarbij was geen sprake van misstanden. Vorig jaar was 44 procent van de bedrijven in overtreding. Toen zijn 1350 bedrijven en instellingen geïnspecteerd.

In slechts vier gevallen is deze zomer het werk stilgelegd omdat er acuut gevaar bestond voor de veiligheid van vakantiewerkers. In twee gevallen werd meters hoog gewerkt zonder beveiliging, in de andere twee gevallen waren draaiende machines niet goed afgeschermd. De meeste andere overtredingen hadden te maken met te lange werktijden of werk dat niet bij de leeftijd van het de jonge vakantiewerker paste.

Vooral de zorginstellingen hadden de werkomstandigheden van kinderen en jongeren goed voor elkaar. Bij supermarkten daarentegen waren relatief veel overtredingen. De landbouw deed het beter dan in 2004, toen de inspectiedienst er voor het laatst controleerde. De Arbeidsinspectie is verder langs geweest in de detailhandel en de recreatiesector.

Waarschuwing 

Bij het merendeel van de overtredingen is in 2006 slechts een waarschuwing ingezet. Dit gebeurde in 95% van de gevallen. Dit weerspiegelt de relatief geringe ernst van de aangetroffen overtreding. Er zijn dertig boete-rapporten opgesteld, waarvan zes aan ouders.

De meeste geconstateerde overtredingen hebben betrekking op de Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid. Het gaat dan om het niet naleven van werk- en rusttijden van kinderen, ondeugdelijke registratie, -industriële (hulp)arbeid van lichte aard, onvolledige of ontbreken van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en onvoldoende dagelijkse rust van jeugdigen.

In de maanden juli en augustus zijn inspecties uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden en werktijden van de vakantiewerkers jonger dan achttien jaar. Dit gebeurde branchebreed in de sectoren waar relatief veel vakantiewerk wordt verricht: gezondheidszorg (thuiszorg en verpleging & verzorging), landbouw, detailhandel, horeca en recreatie.

De resultaten van het inspectierapport worden op korte termijn besproken met de sociale partners. Dat er relatief minder misstanden plaatsvinden, verklaart de inspectie uit het feit dat organisaties steeds beter bekend raken met de regels. Dit komt mede door de jaarlijkse inspectierapporten vakantiewerk en de publiciteit eromheen en dat de voorlichtingsactiviteiten hun vruchten afwerpen..

De Arbeidsinspectie zal ook volgend jaar inspecties houden bij werkgevers die vakantiewerkers in dienst hebben. Daarnaast heeft de dienst aangekondigd tot april volgend jaar te controleren op de werkomstandigheden van jongeren met een bijbaan.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’