• Mobiliteitsplan nog lang geen gemeengoed
27 mei 2008
27 mei 2008

Mobiliteitsplan nog lang geen gemeengoed

De meeste bedrijven en instellingen beschikken (nog) niet over een mobiliteitsplan. Dit is een van de conclusies uit de mobiliteisenquête van Weekblad Facilitair & gebouwbeheer. Aan de enquête namen 445 personen deel. Ruim 66 procent van de organisates waar de respondenten werkzaam zijn, heeft niet de beschikking over een mobiliteitsplan.

Opvallend is dat veel instellingen van de rijksoverheid wel een dergelijk plan in de kast hebben liggen. Ongeveer de helft van alle gemeentelijke overheden en semi-overheidsorganen heeft mobiliteitsbeleid ontwikkeld, zo blijkt verder uit het onderzoek. Bij het het midden- en kleinbedrijf staat dit nog in de kinderschoenen.

Het fietsenplan is nog steeds populair: bijna 58 procent van de ondervraagden geeft aan dat zijn of haar organisatie over een fietsenplan beschikt. Veel bedrijven en instellingen maken gebruik van bedrijfs- en personenwagens. Opvallend is dat bijna 53 procent van de organisatie waar de respondenten werkzaam zijn zowel eigen wagens als leaseauto's gebruikt.

Een andere slotsom uit het onderzoek van het weekblad: verhuizen door medewerkers is nog geen strategisch onderdeel van het mobilitetsbeleid. De meeste medewerkers worden niet actief geholpen bij het zoeken naar woonruimte. De kosten voor woon- en werkverkeer worden over het algemeen wel vergoed, in de zorg zelfs voor bijna de volle honderd procent.

Hoewel de bereikbaarheid van bedrijven een steeds belangrijker issue wordt, houdt niet meer dan 54 procent van de organisaties daar rekening mee. Als besloten wordt om een nieuwe vestiging te betrekken, staat bereikbaarheid ineens een stuk hoger op de agenda. Bijna 74 procent weegt die bereikbaarheid dan mee.

Uit het onderzoek blijkt onvrede over de rol van de overheid. De ondervraagden zijn over het algemeen niet tevreden over de ondersteuning van de overheid bij het tot stand komen van mobiliteitsbeleid.

Voor de volledige resultaten van de mobiliteitsenquête, zie pagina 29 t/m 38.

Fotobijschrift: Fietsenplannen zijn overminderd populair.

Foto HLP