• Monumentaal stadhuis gerenoveerd<br />
06 februari 2012
06 feb 2012

Monumentaal stadhuis gerenoveerd

Kop: Monumentaal stadhuis gerenoveerd
Het stadhuis van de gemeente Hengelo is op duurzame wijze gerestaureerd. Het dak en de gevel van het stadhuis verkeerden in slechte staat en moesten dringend worden hersteld. Met de renovatie wil de gemeente een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzame energieopwekking.

Het uit 1963 daterende stadhuis is ontworpen door de architect prof. J.F. Berghoef en vormt het sluitstuk van de wederopbouwperiode in Hengelo. Het stadhuis is een gemeentelijk monument en kenmerkt zich door een krachtige vormentaal en rijke detaillering. Bijna 50 jaar na de oplevering waren het dak en de gevels dringend aan een ingrijpende renovatie toe. Omdat het stadhuis in de nabije toekomst mogelijk wordt aangewezen als rijksmonument, moest de restauratie met grote zorgvuldigheid gebeuren. Daarom werd een restauratie-architect ingeschakeld en vond overleg plaats met de gemeentelijke Monumentencommissie en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Ook zijn een cultuurhistorische verkenning en een restauratievisie opgesteld.

Renovatie noodzakelijk
Het metselwerk van de gevel verkeerde plaatselijk in slechte staat door uitgesleten voegwerk en beschadigde stenen. Daarnaast was op diverse plaatsen sprake van ernstige scheurvorming. De gevels zijn waarnodig opnieuw gevoegd en de scheuren zijn met ankers en dilataties gestabiliseerd. Ook de dakbedekking van de hellende daken verkeerde in zeer slechte staat. Deze dakbedekking bestond uit een bitumineuze onderlaag met daarop een dunne (0,1 mm) groene koperlaag. Deze koperlaag kwam los van de onderlaag en ging opkrullen. Als gevolg hiervan trad regelmatig lekkage op. De conditie van het dak was dusdanig slecht dat het noodzakelijk was om de gehele dakbedekking te vervangen. Dit bood ook de mogelijkheid een betere thermische isolatie te realiseren.

Tijdens de voorbereiding diende zich echter een dilemma aan bij de keuze van het als nieuwe dakbedekking te gebruiken materiaal. De monumentale waarde van het gebouw mocht niet worden aangetast, maar het gebruik van koper als materiaal voor dakbedekking was vanuit het oogpunt van duurzaamheid onaanvaardbaar. Koper is namelijk tijdens de gehele levenscyclus zwaar milieubelastend. Alternatieve materialen die koperkleurig zijn of ten minste de koperkleur benaderen waren eveneens vanuit duurzaamheid niet wenselijk. Na lang overwegen is gekozen voor wezenlijk andere, zeer duurzame alternatieven, maar die wel een extra toegevoegde waarde voor het gebouw hebben. De consequentie van deze keuze was echter dat de kleurstelling voor het dak grotendeels moest worden losgelaten.

Energiebesparing
Op basis van ondermeer een levenscyclusanalyse is uiteindelijk gekozen voor een dakbedekking die volledig herbruikbaar. Op de zuidwestelijk georiënteerde hellingen van het dak boven de stadhuishal zijn 200 zonnepanelen gemonteerd. De overige zuidoostelijk en zuidwestelijk georiënteerde dakhellingen zijn vanaf de grond zichtbaar en daarmee beeldbepalend. Het totale vermogen van de installatie bedraagt 70.200 kW. Dit levert zo’n 60.000 kWh per jaar, wat overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van zo’n 17 gezinnen. Ook bespaart dit ruim 34.000 kg CO2 per jaar.


Ook in de verdere uitwerking is gekozen voor het toepassen van verantwoorde materialen. Zo is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vlas, een volledig natuurlijk isolatiemateriaal met zeer goede bouwfysische eigenschappen. Waar vlas niet kon worden toegepast, is gekozen voor deels gerecyclede dan wel goed recyclebare isolatiematerialen. Door de isolatie zal niet alleen het energieverlies, maar ook de opwarming van het gebouw in de zomer fors worden beperkt. 
Foto: Gemeente Hengelo