• Museum naar Utrecht<br />
27 oktober 2011
27 okt 2011

Museum naar Utrecht

Het Armando Museum verhuist naar alle waarschijnlijkheid van Amersfoort naar Utrecht. De gemeente Amersfoort heeft geen geld meer om het in 2007 afgebrande museum te herhuisvesten en Utrecht heeft ruimte op landgoed Oud-Amelisweerd. Dat hebben B en W van Amersfoort geschreven in een brief aan de raad. Het college stelt voor de rijkssubsidie die de stad voor 2012 en 2013 krijgt voor het museum in te zetten voor de verhuizing en daar zo 1 miljoen euro aan bij te dragen. Het Armando Museum was sinds 1998 ondergebracht in de Elleboogkerk, die in 2007 afbrandde. In 2010 bleek dat het voor Amersfoort door bezuinigingen op cultuur moeilijk zou worden om het museum, inclusief verwacht exploitatietekort, voor Amersfoort te behouden. Stad en provincie Utrecht en de voor de collectie verantwoordelijke stichting wilden meewerken aan een verhuizing naar Oud-Amelisweerd, een 'interessante omgeving voor het oeuvre van Armando', aldus het Amersfoortse college.