• Naast duurzaamheid is integratie brandveiligheid in gebouwschil noodzakelijk
09 november 2015
09 nov 2015

Naast duurzaamheid is integratie brandveiligheid in gebouwschil noodzakelijk. Dat is de uitkomst van het gezamenlijke debat tijdens het Fire Seminar dat donderdag 29 oktober jl. werd gehouden. Een tal van sprekers gaf zijn visie vanuit eigen achtergrond. De bezoekers reageerden alert en direct tijdens de publieksdiscussies. Een verslag van een bijzonder geslaagde dag.

Naast duurzaamheid is integratie brandveiligheid in gebouwschil noodzakelijk

Naast duurzaamheid is integratie brandveiligheid in gebouwschil noodzakelijk. Dat is de uitkomst van het gezamenlijke debat tijdens het Fire Seminar dat donderdag 29 oktober jl. werd gehouden. Een tal van sprekers gaf zijn visie vanuit eigen achtergrond. De bezoekers reageerden alert en direct tijdens de publieksdiscussies. Een verslag van een bijzonder geslaagde dag.

Duurzaamheid
Eerst even helder: Waarom duurzaamheid? Waar doen we dat ook al weer voor? Klimatoloog en meteoroloog Reinier van den Berg inspireert de zaal en verhaalt over de gevolgen van klimaatverandering; superstormen, overstromingen, afname van poolijs, natuurbranden en woestijnvorming. Hij wijst erop dat alle bekende kolen, olie en gasvoorraden qua energie gelijk staan aan 20 dagen energie van de zon!

Duurzaam bouwen
Gert-Jan van Beijnum, adviseur bij het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie), gaat hier verder op door. Hij benoemt het grote aandeel in milieulast van de gebouwde omgeving en hoe dit is onderverdeeld in energiegebruik, grondstoffengebruik, CO2-uitstoot, transport en afval. Duurzaam bouwen omvat volgens het NIBE principe:

-        Energiezuinig/neutraal bouwen
-        Lage milieulast voor materialen
-        Spaarzaam omgaan met water
-        Adaptief bouwen
-        Ecologie
-        Transport
-        Sociale duurzaamheid

Belangrijk in zijn boodschap was onder andere dat er materialen zijn die duurzaam bouwen mogelijk maken, maar die zelf wél gebruik maken van zeldzame grondstoffen (PV-cellen, windmolens, accu’s). Milieu-impact dient daarom door middel van een LCA (levenscyclusanalyse) te worden gemeten.

BREEAM-NL
Tijdens de presentatie van DGBC-er Guido Slokkers kantelt het onderwerp langzaam van duurzaamheid naar brandveiligheid. Guido licht eerst het certificeringsmodel van BREEAM-NL volledig toe, waarna uitgebreid wordt ingegaan op het onderwerp brandveiligheid binnen BREEAM-NL. Momenteel komt brandveiligheid marginaal aan bod binnen ‘Nieuwbouw’ en ‘Renovatie’ en iets uitgebreider met betrekking tot het keurmerk ‘In-Use’. Om BREEAM-NL als certificeringsmodel hanteerbaar te houden én omdat de belangrijkste aspecten aangaande brandveiligheid zijn opgenomen in het Bouwbesluit, is door de vormgevers van BREEAM-NL indertijd besloten het bij deze enkele referenties naar brandveiligheid te laten.             

Duurzame en brandveilige gebouwschil
Pieter Snelder, commercieel directeur van Kingspan Geïsoleerde Panelen, licht in zijn presentatie de huidige duurzaamheidstrends in de industrie toe. Hij benadrukt dat een hogere isolatiewaarde bij Kingspan niet automatisch dikker isolatiemateriaal betekent; innovatie garandeert vernieuwende materialen met een lage milieu-impact en uitstekende thermische prestaties. Daarnaast maakt hij duidelijk dat brandveiligheid geen eenvoudige wetenschap is. Zo worden verschillende begrippen (reactie bij brand en brandweerstand) regelmatig verward en liggen prestaties van verschillende kunststof isolatieschuimen vaak ver uit elkaar. De isolatiematerialen van Kingspan, onder andere PIR en IPN QuadCore sandwichpanelen en Kooltherm® en ThermaTM isolatiematerialen verkolen beiden bij brand waarbij de verkoolde buitenlaag de kern van het isolatiemateriaal beschermt tegen de vlammen. Hierdoor wordt ook verspreiding van de brand binnen de constructie tegen gegaan.

Nieuw bouwen of duurzaam renoveren
En wat prefereert de verzekeraar? Duurzame nieuwbouw of een duurzame renovatie? Volgens Jurjen Burghgraef, risico-deskundige bij Burghgraef van Tiel & Partners, maakt het de verzekeraar niet uit; de gebouweigenaar wordt vrijgelaten in zijn keuze. De premie wordt simpelweg achteraf vastgesteld op basis van risicofactoren. Duurzaamheid is dus geen belangrijke onderwerp voor acceptatie; volgens verschillende vertegenwoordigers vanuit de verzekeringswereld is integratie van het thema duurzaamheid in polissen meer een taak van het Verbond van Verzekeraars. In samenspraak met het publiek wordt wel geconcludeerd dat er zeer veel te winnen valt wanneer verzekeraars in het begin van het bouwproces al betrokken worden in het overleg.

Heeft energie efficiëntie invloed op de brandveiligheid?
Ruben Burink, student aan het Saxion, deed het afgelopen half jaar onderzoek naar het brandgedrag/-verloop in traditionele woningen versus luchtdichte woningen. Tijdens het Fire Seminar presenteerde hij zijn onderzoeksresultaten. Luchtdichtheid blijkt een belangrijke parameter bij brandontwikkeling. Theoretisch zou een brand snel moeten smoren door het gebrek aan zuurstoftoevoer. Maar hoe lang ‘overleeft’ de brand op de aanwezige hoeveelheid zuurstof? Het gevaar van een smorende brand is een back-draft bij het openen van een deur of raam bij bluswerkzaamheden. Ook kunnen, bij ontbreken van ventilatie en dus gebrek aan rookafvoer, rookgasexplosies plaatsvinden. Brandweer Nederland adviseert woningsprinklers in passiefhuizen als zeer effectieve, maar wellicht enigszins kostbare, risicominimalisering. Daarnaast dient nog veel onderzocht, geoefend en voorgelicht te worden onder brandweerlieden. De aanbevelingen van Ruben na aanleiding van dit initiële onderzoek is dat de factor ventilatie niet is meegenomen maar in de praktijk wel een belangrijke rol zal spelen en dus verder onderzoek zal moeten plaatsvinden.

Invloed van gebruiksgedrag
Afsluiter van de dag Charles Meijer van Brandweer Nederland gaat in op de invloed van het gedrag van gebruikers op zowel brandveiligheid en duurzaamheid. Er zijn zoveel actoren die invloed hebben op deze onderwerpen (aannemers en onderaannemers, eigenaars en (latere) gebruikers, veroudering en veranderd gebruik, omgeving, maatschappij etc.) dat het heel moeilijk is met al deze zaken rekening te houden tijdens het bouwproces. Iedere betrokkene, ook de eindgebruiker, heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid en dient keuzes te blijven maken in het belang van de brandveiligheid en duurzaamheid van het gebouw!

Duurzaamheid en brandveiligheid; vriend of vijand?
Tijdens de publieksdiscussies kwam het Fire Seminar tot de slotsom dat je zonder een brandveilig gebouw géén duurzaam gebouw hebt. Duurzaamheid en brandveiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’