• 'Natuurlijk heeft IFMA-Holland nog toekomst' <br />
18 september 2007
18 sept 2007

'Natuurlijk heeft IFMA-Holland nog toekomst'

Kader

In onderstaande bijdrage reageert Bastiaan Kroon, bestuurslid van IFMA-Holland, op het commentaar van Frans Jozef van der Heijden, in het weekblad Facilitair & gebouwbeheer van 6 september. De rubriek De Kwestie komt in verband hiermee deze week te vervallen.

Met verbazing heb ik het commentaar gelezen van Frans Jozef van der Heijden over de toekomst van IFMA-Holland. Hoewel het er op het eerste gezicht op lijkt dat Van der Heijden redelijk gedetailleerde kennis heeft over allerlei bestuursinhoudelijke kwesties (verwonderlijk omdat geen van de bestuursleden hierover persoonlijk met Van der Heijden gesproken heeft) staan er storende onwaarheden in zijn artikel.

Al in de eerste alinea suggereert Van der Heijden dat binnen het IFMA-Holland-bestuur geen grote eensgezindheid heerst over de richting die internationaal gegaan moet worden. Vreemd, dit is juist het onderdeel waarover binnen het bestuur geen enkele discussie is. Waarschijnlijk bedoelt Van der Heijden de richting die nationaal gegaan moet worden; waarover later meer.

In de tweede alinea is de conclusie dat slechts 30 procent heeft gereageerd op een enqu