• New Babylon ontdaan van asbest<br />
19 mei 2011
19 mei 2011

New Babylon ontdaan van asbest

Bij het bouwproject New Babylon in Den Haag is onlangs een asbestsanering van grootse omvang afgerond. In een voor herontwikkeling bestemd kantoorgebouw werden vorig jaar grote hoeveelheden asbest gevonden. Ingenieurs- en adviesbureau BK Groep inventariseerde voor opdrachtgever Babylon Den Haag de verontreiniging en begon in juni met de sanering van 17 verdiepingen en een parkeerkelder.

De sanering begon in de parkeerkelder die op onderdruk werd gezet. Ook werden speciale luchtsluizen aangebracht en moesten onder andere trappenhuizen en liftschachten hermetisch worden afgesloten. Door middel van luchtaanzuiging werd voorkomen dat er asbestdeeltjes in reeds gesaneerde delen van het pand zouden komen. Na de kelder zijn op deze manier zeventien etages aangepakt. Daarbij ging het om een grote verscheidenheid aan asbestbronnen zoals kit, stel- en afdekplaten, brandwerende stroken, koord, pakkingen, lijmdotten, drukschotten en kozijnpanelen. Aan de buitenzijde van het gebouw zijn asbesthoudende gevelpanelen en liggende en staande stijlen verwijderd.

Tijdens de sanering was er sprake van de risicoklassen 1, 2 en 3 (de zwaarste) en moest er deels met gebruikmaking van beschermende pakken en maskers worden gewerkt. Op het hoogtepunt van de sanering werkten er circa 50 man. Om de gesaneerde oudbouw heen werd ondertussen in opdracht van Babylon Den Haag nieuwbouw gerealiseerd. Daardoor was de sanering volgens veiligheidskundig begeleider Emiel Webbe vanuit logistiek oogpunt 'een heidens karwei'. Specifiek ten behoeve van de sanering moest een grote kraan worden geplaatst die materiaal over de bebouwing heen tilde. Tijdens de inventarisatie en sanering werd nauw samengewerkt met de Arbeidsinspectie aan wie het adviesbureau frequent verslag moest uitbrengen over het verloop van het project.

 

Onderschrift: Vorig jaar werden grote hoeveelheden asbest aangetroffen bij New Babylon.