• Nexans wijdt speciale conferentie aan brandveilige kabels en nieuwe Bouwproductenverordening (CPR)
20 juli 2015
20 jul 2015

Nexans wijdt speciale conferentie aan brandveilige kabels en nieuwe Bouwproductenverordening (CPR)

De conferentie in Jaarbeurs Utrecht brengt experts samen om te discussiëren over de ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid en nieuweregelgevingen. Onder de titel "Een Heldere Kijk op Brandveilige Kabels en de nieuwe Bouwproductenverordening” houdt Nexans Nederland op 16 september 2015 in Jaarbeurs Utrecht een conferentie over brandveilige kabels en de Bouwproductenverordening (CPR), voor kabels met betrekking tot hun brandgedrag, die op 1 december 2015 van kracht wordt.

"De verordening heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zo zullen architecten, ingenieurs en installateurs verantwoordelijk zijn voor het selecteren van het juiste product met bijbehorende brandklasse voor de van toepassing zijnde situatie en zullen nationale autoriteiten te maken krijgen met het stellen van eisen en het verrichten van markttoezicht. Het is dan ook van groot belang de gevolgen van de verordening goed te begrijpen”, zegt Marcel Greveling, Verkoopdirecteur van Nexans Nederland. Specialisten van Nexans en andere hoog aangeschreven experts zullen de aanwezigen hun bevindingen op het gebied van materialen, regelgeving en aansprakelijkheid voorleggen, met inbegrip van de nieuwe Europese regelgeving en de implicaties voor Nederland. Na de presentaties is er gelegenheid tot discussie en vragen stellen aan de panelleden. Paul Borghouts, Product Manager van Nexans Nederland, licht toe: “Wij hebben een zeer interessant programma met specialisten van Nexans en andere erkende deskundigen, zoals Professor Patrick van Hees van de Universiteit van Lund (Zweden); ir. Hajé van Egmond, verbonden aan het Instituut voor Bouwkwaliteit; dr. Richard Neerhof, Associate Professor Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Jørgen den Houting, gespecialiseerd in civiel bouwrecht en in aanbestedingsrecht”. De conferentie is vooral bedoeld voor professionals die elektrotechnische installaties in gebouwen ontwerpen, die rekening moeten houden met voorzorgsmaatregelen tegen brand en op de hoogte moeten zijn van de nieuwe regelgevingen. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom is online registratie vooraf verplicht.Inschrijven voor de conferentie kan via: www.nexans.nl/conferentieMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’