• Nieuw centrum voor duurzaamheid <br />
06 november 2008
06 nov 2008

Nieuw centrum voor duurzaamheid

Onder de naam 'International Centre for Sustainable Excellence' (ICSE) verrijst in april 2009 in Eindhoven een centrum waarin duurzaamheid gestalte krijgt. In het centrum (ruim 3.500m2) gaan bedrijven, (kennis)instellingen en organisaties samenwerken aan nieuwe projecten en het verbeteren van eigen producten en (bedrijfs)processen en zullen zij de laatste stand van zaken tonen op het gebied van duurzaamheid.

Het centrum wordt gehuisvest in de Philips Lichttoren, een icoon voor de industrialisatie van Nederland. Voor deze plek is bewust gekozen omdat het de nieuwe 'industrialisatie' goed verbindt met de 'oude'. Verder ligt de plek midden in het centrum, vlakbij het station en vlak bij de kennisinstellingen Design Academy, TU Eindhoven en Fontys Hogescholen.

In het centrum is plaats voor 100 bedrijven en 40 instellingen en organisaties. In het centrum komen werkplekken, een open ruimte voor showcases, een congresruimte, projectruimten en een bibliotheek/open data centrum. Het centrum moet een kruisbestuiving teweeg brengen tussen industrie en wetenschap, tussen burgers en industrie en tussen organisaties en industrie.

Het centrum sluit aan op de nieuwe manier van denken en werken, zoals die wordt voorgesteld binnen de Cradle to Cradle filosofie. Samen werken in alle openheid met respect voor elkaar. Een nieuwe dynamiek die het centrum in zijn opzet en vorm wil gaan uitstralen. Het centrum krijgt dan ook geen vaste vorm, maar zal - al naar gelang de ontwikkelingen - voortdurend qua vorm en inhoud veranderen. Het wordt als het ware een duurzaamheid-laboratorium waar nieuwe zaken met elkaar kunnen worden uitgeprobeerd en meteen worden getoond aan een breed publiek.