• Nieuw gemeentehuis<br />
29 november 2011
29 nov 2011

Nieuw gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp is opgeleverd. Het nieuwe gebouw bestaat uit ruim 4.500 m² bruto vloeroppervlak kantoor-, vergader- en publieksruimte. Het duurzame karakter komt tot uiting in de kwaliteit van de materialen en het deels opwekken van de eigen energievoorziening door het gebruik van windmolens. Verwarming en koeling vindt plaats door de toepassing van warmte en koudeopslag. Ook zijn er waterbesparende maatregelen genomen waardoor er 35 procent aan energie en water bespaard wordt. Alle duurzaamheidsmaatregelen bij elkaar resulteren in 50 procent minder CO2-uitstoot. De integrale benadering van duurzaamheid is uitgevoerd door Dura Vermeer in samenwerking met B en R Adviseurs te Amersfoort en de TU Delft als kenniscentrum. Flexibiliteit is het uitgangspunt binnen het vernieuwde werkconcept van de gemeente. Dit moet leiden tot een grotere efficiëntie en betere dienstverlening naar klanten. Het aantal werkplekken is afgestemd op de gemiddelde bezettingsgraad, waardoor de werkplekken efficiënt benut worden. Ook is het nieuwe gemeentehuis voorzien van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ict.