• Nieuw kwaliteitskeur voor technische beveiling grote stap vooruit
25 september 2015
25 sept 2015

Nieuw kwaliteitskeur voor technische beveiling grote stap vooruit

De Vakgroep Beveiliging van UNETO-VNI heeft tijdens de beurs Safety & Security Amsterdam (SSA) een nieuwe beoordelingsrichtlijn voor technische beveiligingsbedrijven gepresenteerd. De nieuwe kwaliteitsregeling, die de bestaande BORG-regeling vervangt,  sluit beter aan op de huidige praktijk bij technische beveiligingsbedrijven en kent een breed draagvlak. 

Voorzitter Dick Tommel van KvINL (Kwaliteit voor Installaties Nederland) reikte op 23 september de eerste beoordelingsrichtlijn (BRL) uit aan Fred van Poelgeest, voorzitter van de Vakgroep Beveiliging van UNETO-VNI. ‘Deze beoordelingsrichtlijn is een voorbeeld van modern kwaliteitsdenken’, aldus Tommel. ‘De technische uitvoering door vakmensen is geborgd,  tegelijkertijd houden we rekening met de  belangen van klanten, overheid, certificerende instellingen en verzekeraars. De regeling heeft dus een breed draagvlak, is praktisch toepasbaar én toekomstbestendig.’ 

Fred van Poelgeest, voorzitter van de Vakgroep Beveiliging van UNETO-VNI is enthousiast: ‘Hier hebben we jaren hard aan gewerkt, we mogen trots zijn op het resultaat. Dit nieuwe kwaliteitskeur is hard nodig. We willen ons als professionele technische beveiligingsbedrijven onderscheiden in kwaliteit. Dat kan met deze regeling die zich volledig richt op elektrotechnische beveiligingsmaatregelen voor de zakelijke markt.’ 

De nieuwe BRL is ontwikkeld naar aanleiding van kritiek op de bestaande BORG-regeling. Rien van der Linden, coördinator voor de ontwikkeling van de BRL binnen de Vakgroep: Van onze leden had 95% behoefte aan een eigen regeling zonder branchevreemde voorschriften, zoals bij BORG. Een ander belangrijk verschil met de BORG-regeling is dat het mogelijk is om installaties te laten certificeren. Dat geeft de klant extra zekerheid. Momenteel beperkt de BRL zich tot alarmeringssystemen, maar uitbreiding met cameratoezicht en toegangsbeheer is voorzien.’ 

Ondanks de kritiek op de BORG-regeling blijft de Vakgroep Beveiliging samenwerken met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de beheerder van de BORG-regeling. Voorzitter Van Poelgeest: ‘Een beveiligingssysteem bestaat niet alleen uit elektrotechnische maatregelen. De nieuwe BRL kan onderdeel worden van het Model integrale Beveiligingsaanpak dat  naast technische ook uit organisatorische en bouwkundige maatregelen bestaat. Samen met het CCV en het College van Belanghebbenden Crimi geven wij graag invulling aan deze aanpak.’ 

De BRL Beveiliging is bedoeld voor bedrijven die beveiligingsinstallaties ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden. De regeling wordt beheerd door stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KViNL). Certificerende instellingen voeren de regeling uit. De BRL staat open voor alle technische beveiligingsbedrijven, dus ook voor niet-leden van UNETO-VNI. De BRL is verkrijgbaar bij ISSO.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’