• Nieuwbouw op Science Park<br />
17 juni 2011
17 jun 2011

Nieuwbouw op Science Park

Matrix Innovation Center, eigenaar en exploitant van vier bedrijfsverzamelgebouwen in Science Park Amsterdam, zal na de zomer starten met nieuwbouw ter grootte van 6.000 m2 bruto vloeroppervlak bestemd voor life sciences bedrijven. De uitbreiding is nodig nu alle bestaande Matrix gebouwen nagenoeg geheel in gebruik zijn bij zo'n 80 verschillende bedrijven in de ict en life sciences. Bij de ontwikkeling en bij het ontwerp heeft duurzaamheid voorop gestaan. Ondanks het feit dat er nog geen duurzaamheids eisen voor laboratoria zijn geformuleerd is vastgesteld dat het gebouw als 'very good' kwalificeert conform Breeam.