• Nieuwe branchevereniging voor gebouwautomatisering<br />
04 april 2011
04 apr 2011

Nieuwe branchevereniging voor gebouwautomatisering

Chapeau: Pleidooi voor nieuwe branchevereniging voor gebouwautomatisering

Kop: 'Belangen versnipperd en ondoorzichtig'

‘Als je vindt dat automatisering in gebouwen geïntegreerde systemen moeten zijn, begin dan met de marktpartijen die daar leading in zijn bij elkaar te brengen.’ Piet van Veelen, directeur  van importeur Vedotec en voorzitter van Lonmark Nederland, pleit voor een nieuwe branchevereniging genaamd GebouwAutomatisering. Op 30 maart is daar de eerste steen voor gelegd.

‘We willen vanuit een eigen gezamenlijk specialisme ons met elkaar sterk maken om voor investeerders in en gebruikers van gebouwen de business case van een rationele investering in automatisering op tafel te krijgen’, zegt Van Veelen. ‘Het moet voor iedereen duidelijk worden wat er te verdienen is. Nu zijn de belangen nog zo versnipperd en ondoorzichtig, dat er soms alleen maar verliezers zijn.’ De Lonmark-voorzitter nam het initiatief om te gaan praten met vertegenwoordigers van de ‘concurrerende’ busstandaard Bacnet, een data communicatieprotocol voor gebouwautomatiseringssystemen. Lon (local erea network) is een open netwerk dat installatiecomponenten van verschillende fabrikanten in één intelligent besturingssysteem integreert.

‘We kwamen in onze ledenworkshops met klanten steeds meer tot de conclusie dat de discussie niet moet gaan over welke standaard het beste is. Dat interesseert de gebruiker totaal niet. Sterker nog, die discussie werpt eerder een drempel op om überhaupt te gaan voor een geïntegreerd geautomatiseerd beheersysteem.’ Toen bestuur en leden van Lonmark zich achter het idee schaarden was de weg vrij om de samenwerking met anderen te zoeken. Bacnet Interest Group Netherlands voorzitter Gijs de Koning was snel gewonnen voor de samenwerkingsgedachte.

Op 30 maart is een belangrijke volgende stap gezet. In een ‘captains club’ met meer dan tien van de belangrijkste marktpartijen is het fundament gelegd voor een brede branchevereniging. De drie leidende leveranciers van systeem hard- en software, enkele grote gespecialiseerde installatiebedrijven, de grote engineerings-/adviesbureaus en een aantal deelproductleveranciers behoren tot de ‘founding fathers’.

Behalve op de gezamenlijke marketing van de integratiegedachte en de verdienmodellen, gaat de branchegroep zich richten op de belangenbehartiging bij relevante stakeholders, zowel publiek als privaat. Lonmark Nederland en de Bacnet-organisatie blijven gewoon bestaan. De nieuwe branchegroep gaat een en ander bundelen en overkoepelen. Het initiatief wordt ondersteund en gefaciliteerd door FHI, federatie van technologiebranches, de organisatie die zowel inhoudelijk als qua cultuur en structuur past bij deze community.

 

Onderschrift: Piet van Veelen: 'Discussie niet moet gaan over welke standaard het beste is.'