• Nieuwe leidraad voor zorg bij calamiteit<br />
28 november 2006
28 nov 2006

Nieuwe leidraad voor zorg bij calamiteit

GHOR Groningen ontwikkelt in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen de leidraad COBRA, waarmee verpleeg- en verzorginstellingen zich kunnen voorbereiden op het continueren van zorg tijdens en na een calamiteit, ramp of crisis.

In de leidraad worden onder andere de gevolgen van een ramp of calamiteit beschreven en aanbevelingen gedaan hoe de instelling zich hierop kan voorbereiden. Daarnaast is er veel aandacht voor verantwoordelijkheden en bevoegdheden, communicatie en informatie, implementatie en borging.

Volgens projectleider Ab Reitsma heeft een grote stroomstoring in Groningen in 2004 de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van de leidraad COBRA.

.
Uit ervaring blijkt dat verpleeg- en verzorginstellingen redelijk goed zijn voorbereid op (kleine) calamiteiten in huis en daarvoor een beroep kunnen doen op de eigen bedrijfshulpverlening (bhv-organisatie). Maar in de bhv-plannen ontbreken vaak antwoorden op relevante vragen. 'Bovendien zijn niet alle instellingen en gemeenten even goed voorbereid op calamiteiten', constateert Reitsma

Zo is niet altijd duidelijk hoe de verantwoorde zorg tijdens, voor en na een calamiteit, ramp of crisis moet worden geleverd, of medewerkers op de hoogte zijn van de vereiste medicijnen die cliënten nodig hebben als alle zorgdossiers in vlammen zijn opgegaan en hoe een instelling moet handelen als er een infectieziekte is uitgebroken.

Ook moeten cliënten gerust gesteld worden als ze na een ontruiming zijn opgevangen op een voor hen vreemde locatie. Omdat het voor cliënten van levensbelang is dat de zorg tijdens en na een crisissituatie wordt gecontinueerd, heeft GHOR Groningen (GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen het project COBRA opgestart, dat staat voor Continuïteit bij Rampen.

Studenten Facility Management en verpleegkundigen ontwikkelen, testen en verbeteren de leidraad COBRA in de drie fasen van het project. Verschillende verpleeg- en verzorginstellingen uit de provincie Groningen leveren hieraan een bijdrage, evenals Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. De bedoeling is dat de definitieve leidraad in januari volgend jaar wordt aangeboden aan Gronings burgemeester Jacques Wallage. 'We hopen dat de leidraad daarna zijn weg vindt naar gemeenten en instellingen. In een latere fase willen we ook richtlijnen gaan formuleren voor de GGZ.'
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’