• Nieuwe naam, nieuw logo<br />
03 november 2010
03 nov 2010

Nieuwe naam, nieuw logo

De Commissie Duurzaam Inkopen kantoorartikelen, die sinds begin dit jaar bestaat, heeft haar naam gewijzigd in Sustainable Office. Met deze naamswijziging geeft de Commissie richting aan het internationale karakter. Tegelijkertijd met de naamswijziging wordt tevens het nieuwe logo gelanceerd. Sustainable Office is een branchebreed initiatief met het doel duurzame kantoorartikelen onder de aandacht te brengen en eindgebruikers beter te informeren over het bestaan van deze producten. Sustainable Office werkt onder andere aan een database en website waarin kantoorartikelen worden opgenomen die voldoen aan de criteria van de productgroep Kantoorartikelen, zoals die zijn opgesteld door AgentschapNL. Ook werkt de commissie aan een overkoepelend, onafhankelijk Europees duurzaamheidslabel voor kantoorartikelen. Het ligt in de bedoeling op termijn ook  producten van andere productgroepen op te nemen nl. Meubilair, Tonercartridges, Papier en Reproductie Apparatuur. Sustainable Office richt zich met de database op inkopers, facilitair managers en cpo’s van (semi-)overheden en directeuren mkb.

 
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’