• Nieuwe norm rookbeheersing
09 maart 2006
09 mrt 2006

Nieuwe norm rookbeheersing

NEN, het centrum van normalisatie, heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd voor onderhoud van rookbeheersingssystemen. Dit is het derde deel in een serie van normen voor onderhoud aan brandbeveiligingsinstallaties. De goede onderlinge afstemming schept duidelijkheid als het gaat om brandveiligheid. Een rookbeheersingssysteem in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. De nieuwe norm geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden. Voor een goed beheer is het noodzakelijk om een onderhoudscontract af te sluiten met een rookbeheersingsbedrijf. Als hulp bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst is een model van een onderhoudscontract als informatieve bijlage in deze norm opgenomen.


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’