• Nieuwe tool voor medische technologie<br />
15 juli 2009
15 jul 2009

Nieuwe tool voor medische technologie

Nieuwe tool voor medische technologie

 

In samenwerking met specialisten van het Erasmus Medisch Centrum, Ziekenhuisgroep Twente, en met inbreng van expertise door Logic Medical, lanceert Ultimo Software Solutions een nieuwe module Medische Technologie voor ziekenhuizen.

De ontwikkelpartners hebben de ambitie om met deze module een best-practice model voor risicomanagement en beheer van medische apparatuur te realiseren, die aansluit bij QMT® (Quality for Medical Technology) en gecertificeerd kan worden (bijvoorbeeld door KEMA of TÜV). De overtuiging bestaat dat de toepassing van deze module leidt tot meer benchmarking en synergie tussen ziekenhuizen. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan een beter risicomanagement en een verdere kwaliteitsverbetering van Medische Technologie in Nederland.

De zorgondersteunende tool geeft antwoorden op een deel van de issues die op het gebied van veiligheidsmanagement spelen in ziekenhuizen, een actueel onderwerp in Nederland. De module sluit aan bij de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en wordt gedragen door een gebruikersplatform met leden vanuit de Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen en de Vereniging van Ziekenhuis instrumentatietechnici. Tevens zijn de prestatie-indicatoren, geformuleerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, in ogenschouw genomen bij de ontwikkeling van deze oplossing.

De kracht van de oplossing zit niet alleen in die functionaliteiten die de werkzaamheden van Instrumentele Diensten ondersteunen. Het zorgverlenend personeel, managers en eventueel de patiënt worden eveneens bij het onderhoudsproces van het medisch instrumentarium betrokken, zodat de verantwoordelijkheden op de juiste plaats gedragen kunnen worden.

Functioneel biedt de softwaretool ondersteuning op het gebied van gestandaardiseerde risicoclassificaties, onderhoudsclassificaties en periodiek onderhoud. Daarnaast heeft het een uitgebreide workflow, met ‘vrijgave instrument’ en ‘acceptatie door de zorg’, uitgebreid inzicht door middel van een Self Service toepassing en Management Dashboards. Tot slot zijn er allerlei aanvullende functionaliteiten, waaronder een standaardinterface met GMGezondheidszorg (betreffende de AOC-lijst), een standaardinterface met Logic Medical voor de instrumentendatabase, een brede set aan NVKF Key Performance Indicatoren en door het gebruikersplatform vastgestelde stamgegevens, die de benchmark tussen ziekenhuizen mogelijk maakt.

 
Begin juli is de module gelanceerd en is inmiddels door de eerste ziekenhuizen aangeschaft. De module is een optionele uitbreiding van het facility management informatiesysteem Ultimo Facility Management en het onderhoudsbeheersysteem Ultimo Maintenance Management. Binnenkort worden bij een viertal ziekenhuizen demonstratiesessies gehouden, die kosteloos toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.