• No Risk Keymanagement
09 september 2005
09 sept 2005

No Risk Keymanagement

No Risk Keymanagement is een nieuw systeem waardoor sleutels veilig bewaard worden. De gebouwbeheerder ziet direct wie welke sleutel in handen heeft. De werking van No Risk Keymanagement is gebaseerd op speciale slots in de sleutelkast. Daarin wordt de sleutel gestoken of gehangen. Wie een sleutel uit de kast wil nemen, moet een sleutelnummer en een code intoetsen. De software leest dan uit of de aanvrager bevoegd is om de betreffende sleutel mee te nemen. Deze bevoegdheid kan tijdsafhankelijk worden ingegeven. Te denken valt aan bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel, dat een afdeling moet schoonmaken. Maar ookop kamerniveau, zoals de toegang tot spreekkamers of vergaderruimten.

Handmatig

Het nieuwe systeem voorkomt onduidelijkheid die voorheen ontstond door een handmatige registratie van de omloop van de sleutels. Voorheen legde de beheerder van de sleutels een boek of multomap bij de sleutelkast en wie een sleutel meenam, schreef dit op. Wie er één terugbracht deed dit ook. Probleem hierbij zijn de factoren nauwgezetheid en het handschrift van degenen die gebruik maken van dit sleutelbeheersysteem. Nu blijkt in de praktijk op de nauwkeurigheid en de leesbaarheid van handschriften tegen te vallen. Hierdoor ontstaat vaak onduidelijkheid waar welke sleutel is. Op het moment dat het maar een kleine locatie betreft met maar een paar sleutels in omloop, hoeft dit geen al te groot probleem te betekenen. Veelal weet de desbetreffende gebouwbeheerder wie welke sleutel in handen heeft. Een groot ziekenhuis daarentegen heeft echter een probleem. Een receptie kan daar zo'n honderd sleutels in beheer hebben. Het handmatig bijhouden van welke van deze sleutels waar heen is wordt dan lastiger. Veek gemakkelijker verliest men hier het overzicht. No Risk Keymanagement sluit deze problemen uit.

Software

Daarnaast werkt de software van deze sleutelbeheerssystemen zodanig dat er altijd gecontroleerd wordt of de aanvrager bevoegd is om desbetreffende sleutel mee te nemen. Deze bevoegdheid kan tijdsafhankelijk worden ingegeven, zowel functioneel, bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel, als op kamerniveau, zoals spreekkamers of vergaderruimtes. Zo kan de toegang tot de ruimtes ook gemanaged worden. De sleutelkast zelf kan bij de receptie in de muur worden ingebouwd. Hierdoor is het systeem onopvallend weggewerkt. Gebruikers kunnen door middel van het intoetsen van de juiste codes direct toegang krijgen tot hun sleutel, zonder dat hiervoor een gebouwbeheerder aan te pas komt.

Meer info over No Risk Keymanagement? Kijk op www.traka.nl