• Nodeloos uitrukken aangepakt
14 maart 2006
14 mrt 2006

Nodeloos uitrukken aangepakt

In de strijd om het aantal keren loos alarm om het nodeloos uitrukken van de politie terug te dringen, hebben politie en de beveiligingsbranche de handen ineengeslagen. De politie gaat vanaf 1 januari 2007 elektronische inbraakmeldingen die zijn geverifieerd door Particuliere Alarmcentrales (Pa’s) hoge prioriteit geven. Door aanscherping van de procedures is in de afgelopen jaren al veel vooruitgang geboekt, maar nog altijd is 90%  van de meldingen onterecht. Dat kost de politie jaarlijks twee miljoen euro.

Het Nederlands Politie Instituut (NPI) vindt dat dit aantal foute meldingen absoluut omlaag moet worden gebracht, omdat ze ten koste gaan van de noodhulp en de politiezorg. De beveiligingsbranche, vertegenwoordigd door het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VBO), en de Raad van Hoofdcommissarissen zullen in mei een convenant tekenen waarin de nieuwe afspraken zijn vastgelegd. De Particuliere Alarmcentrales verwerken nu jaarlijks circa twee miljoen alarmmeldingen. Het overgrote deel daarvan wordt zonder tussenkomst van de politie afgehandeld door de Pac’s. Desondanks steekt de politie nog vele uren tijd in loze meldingen. Het streven van de partijen is er opgericht te komen tot een nog betere filtering van de meldingen door de Pac’s voordat zij deze doorgeven aan de politie. Al in 2001 werd een begin gemaakt met een betere samenwerking tussen de politie en de alarmcentrales. ‘In dat jaar hebben wij al in overleg de sleutelhoudersregeling ingevoerd.. Zodra er ergens alarm wordt gegeven, geven onze alarmcentrales dat niet alleen door aan de politie, maar regelen zij ook dat de sleutelhouder, zeg maar de beheerder of eigenaar, wordt gewaarschuwd en wordt gevraagd naar het betreffende pand te komen. Dit heeft als voordeel dat de politie dan direct toegang tot dit pand heeft. Op deze wijze wordt ook al veelvuldig voorkomen dat de politie onnodig wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld omdat de directeur nog even het pand binnenloopt om een vergeten tas op te halen’, vertelt bestuurslid J. Bus van de VvBO.

Voorbehouden
 

Aanvankelijk waren camera’s vooral voorbehouden voor gebruik op openbaar terrein. De elektronische beveiligingsapparatuur is door een forse prijsdaling nu ook meer toegankelijk geworden voor gebruik in de publieke sector. Er zijn verificatiemethoden ontwikkeld om nog scherper en sneller te bepalen of een alarm loos of serieus te nemen is. Voor de verificatie van een elektronische inbraakmelding zijn twee methoden afgesproken. Eén daarvan is menselijke waarneming door burgers, beveiligers, buren of iemand van het bedrijf zelf. Daarnaast zijn er technische verificatiemethoden, zoals camera’s en/of microfoons die de alarmcentrales op afstand kunnen bedienen en die betrouwbare informatie opleveren. Is sprake van een patroon in de vals alarm meldingen kan worden onderzocht waardoor dat komt. In veel gevallen zal dan blijken dat er sprake is van een bedieningsfout of apparatuur die niet naar behoren werkt. ‘Dankzij steeds betere apparatuur en steeds meer gespecialiseerde medewerkers en centralisten is de pakkans in de achter ons liggende jaren aanzienlijk toegenomen’, aldus Bus.

Hoge prioriteit

De PAC’s hebben directe verbindingen met de politiemeldkamers en geven na 1 januari 2007 alleen nog meldingen door die op juistheid zijn geverifieerd. Het zijn deze meldingen die dan een hoge prioriteit krijgen en voor de politie voldoende aanleiding zijn om direct actie te ondernemen. De politie hoeft minder vaak voor niets uit te rukken. Ook bedrijven en burgers profiteren van de nieuwe werkwijze. De kans dat daders van een misdrijf kunnen worden gepakt zal nog verder stijgen en schade, ook vervolgschade bij een inbraak kan worden verkleind. Er is al een vaste procedure voor de aanvraag politiebijstand voor particulieren in geval van een overval-alarm. Deze zal nu worden uitgebreid met een voor bedrijven. Om in aanmerking te komen voor een overval-alarm moeten bedrijven voor 1 september van dit jaar een aanvraag indienen bij hunn Particuliere Alarmcentrale. Dit geldt ook voor gebruikers van bestaande overval-alarmen. De centrale zal daarna aan de hand van de afgesproken procedures en criteria namens de politie wel of geen toestemming geven voor directe doorvermelding van een overval-alarm door een PAC aan de politie. Krijgt een PAC te maken met een bedrijf dat niet voldoet aan de afgesproken procedures en criteria zal de aanvraag van bedrijven, maar ook particulieren, ter beoordeling voorleggen aan de politie.

Mijlpaal

 

Zowel het Verbond van Beveiligingsorganisaties als de Raad van Hoofdcommissarissen noemt het convenant een belangrijke mijlpaal in het streven naar een verdere professionalisering en een effectievere organisatie van de alarmopvolging. ‘Een goede samenwerking is en blijft van groot belang’, geeft Bus aan. ‘Wij hebben de politie nodig omdat zij de partij is die het geweldsmonopolie beheerd en door de nieuwe afspraken kunnen zij in belangrijke mate erop vertrouwen dat een alarmering juist is en ingrijpen noodzakelijk is.’

 

Foto HLP 

Het enorme aantal foute meldingen gaat ten koste van noodhulp en politiezorg. Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’