• NVTG vreest gevolgen van Bouwbesluit<br />
26 mei 2011
26 mei 2011

NVTG vreest gevolgen van Bouwbesluit

De NVTG, vereniging voor facility professionals in de Gezondheidszorg, heeft met grote zorgen kennis genomen van de mogelijke effecten die de invoering van het Bouwbesluit 2012 voor de zorgsector zal hebben. De NVTG is van mening dat het nu bij de Tweede Kamer voorliggend concept met de huidige tekst vooralsnog niet ingevoerd zou moeten worden.

Dit standpunt heeft de NVTG ter kennis gebracht aan de betrokken kamerleden van de vaste commissies binnenlandse zaken en volksgezondheid. De NVTG onderschrijft de intentie van het Bouwbesluit 2012 (BB 2012) om met de invoering bestaande problemen te verbeteren en een forse stap te maken met de deregulering. Daarbij wordt echter geconstateerd dat de effecten van de invoering onvoldoende zijn onderzocht en er inmiddels belangrijke bezwaren zijn tegen grote delen van het concept bouwbesluit 2012.

Bezwaren, zoals deze geformuleerd zijn door het ERB (Expertisecentrum Regelgeving Bouw) luiden volgens de NVTG kortweg: ‘Het resultaat ligt nu voor en voldoet niet aan de eisen van zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige regelgeving en heeft economisch zodanige gevolgen dat er naar schatting 4-5 miljard euro extra investeringen nodig zijn zonder dat er sprake is van verbetering van de basiseigenschappen zoals veiligheid en gezondheid.’

Van deze 4 tot 5 miljard euro zal volgens NVTG ruim een miljard nodig zijn in de zorgsector. ‘Op dit moment is er gerede twijfel in hoeverre deze investering daadwerkelijk gaat bijdragen aan meer veiligheid en comfort in de zorginstellingen. Te meer daar niet verwacht mag worden dat hiervoor extra middelen ter beschikking komen, betekent de invoering van het BB 2012 dus 1 miljard euro minder voor handen aan het bed’, aldus een woordvoerder. Nu hier tegenover geen substantiële verbeteringen van patiënten- bewonerscomfort zijn gesteld, schaart de NVTG zich bij de partijen die zich verzetten tegen de invoering van het BB 2012 op basis van het thans voorliggend concept.  

 

Foto: Pieter van Foreest